1989 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Nær naturen

Redaktør for nr. 4-1989 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Redaksjonskomiteen bestod av Rolf Skjelstad. Viggo Ditlevsen, Bente Kleven, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Tone Lindheim (NLA), Jan Inge Poppe (NIL). Forside: Våningshus på Fugleklo, Hurum av Arbeidsgruppen HUS.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 230 Billedbruk i arkitektur og kunst Anne Grete Ljøsne
 • 237 Leder Ulf Grønvold
 • 237 Økologisk arkitektur Anne Katrine Geelmuyden
 • 243 Ilen kollektiv, Nesodden Arkitektene Karlsen og Westbø
 • 246 Den naturnære tradisjonen Harald Høyem
 • 250 Arkitekturen er en uekte sønn Rolf Jacobsen
 • 252 Som h ånd i hus, Hafrsfjord Arkitektkontoret Gaia
 • 254 Chanelle, Stavanger Ulf Grønvold beskriver Harald Røstviks arbeider
 • 256 Klimatilpassede boliger, Hammerfest Eilif Bjørge og Anne Berit Børve
 • 260 Våningshus på Fugleklo, Hurum Arbeidsgruppen HUS
 • 264 Organisk beskyttelse på Jæren, friluftshuset på Orre Per Line
 • 267 Spiraler i California Sigmund Asmervik
 • 271 Organisk himmelstige Ulf Grønvold om Victor Ogann
 • 274 Et arr i jordskorpen Kjell Norvin om hageanlegg av Inger Sitter ved DKNVS Museet i Trondheim
 • 284 Summary Scott B. Campbell