1989 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Industri og arkitektur

Redaktør for nr. 5-1989 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Forlagstyret bestod av Rolf Skjelstad. Viggo Ditlevsen, Bente Kleven, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Ellef Ruud (NLA), Jan Inge Poppe (NIL). Forside: Med utgangspunkt i Ålhyttas rasjonelle byggesystem har Lund & Slaatto skapt en fabrikkbygning for Alfred Andersen i Larvik som har aner tilbake til forrige århundres industriarkitektur.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 300 Industri og arkitektur Ulf Grønvold
 • 301 It is very expensive to be mediocre in this worls Ulf Grønvold
 • 302 Den ideelle oppdragsgiver Erik Rudeng om Freias grunnlegger Johan Throne Holst
 • 306 Industri og arkitektur i Norge Ola H. Øverås
 • 310 Varmforsinkningsanlegg i Noreg Kjell Lund og Nils Slaatto
 • 312 Produksjon og fasade Einar Throne-Holst
 • 316 Industrinasjonen Norge formgis nå Ulf Grønvold
 • 321 Fisketeller og lydmåler Ulf Grønvold
 • 322 Brenneriet, Røykenvik Bjørn A. Larsen
 • 326 Industriarbeidermuseet Vemork, Rjukan Narud-Stokke-Wiig AS
 • 329 Kunst på arbeidsplassen Kjell Norvin
 • 332 Gori AS Kolding Solveig Lønne Christiansen
 • 336 Mellom Baalbek og Jaabek Einar Berg
 • 338 Helly Hansen AS, Moss Eriksen & Marlow AS
 • 346 Trafostasjonene Buøy og Hillevåg, Stavanger Hoem Kloster Jacobsen arkitekter MNAL
 • 348 Steinar Drivflaadt Eiendom, Stavanger Ingeborg og Knut Hoem
 • 350 Resirkuleringsanlegg og kraftvarmeverk, Oslo Arkitektene Astrup og Hellern AS
 • 354 Truckgarasje Østfold Godssenter, Rolvsøy NSB Arkitektkontor
 • 356 Helikopterbase på Sola 1. byggetrinn, Stavanger AROS AS
 • 358 Freia AS: ny sjokoladefabrikk og bedriftsinngang, Oslo HRTB AS
 • 362 Østlandsmeieriet, Tønsberg LBR
 • 366 Lager og kontor for O. G. Ottersland AS Arkitektkontoret Kjell Jensen
 • 368 Odal Meieri, Sør-Odal Meierienes Bygningskontor
 • 372 Summary Scott B. Campell