1989 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Funkis-fragmenter og to bydeler i Oslo

I løpet av de siste årene har Byggekunst ved flere anledninger tatt for seg eldre norsk arkitektur fra vårt århundre. 

I nr. 6 1985 presenterte vi funksjonalistiske eneboliger av Arne Korsmo og Sverre Aasland. To år senere (i BK 1/87) trakk vi frem arbeider av Magnus Poulsson og Frederik Konow Lund. Dette ga impulsen til boken som kom i høst: «Frederik Konow Lund —arkitekten som moret seg.» I nr. 3 1988 tok vi for oss høydepunktet i norsk 20-tallsklassisisme, Haugesund rådhus. Og i vår (BK 3/89) rettet vi søkelyset mot Arme Korsos eget hjem, glasshuset fra 1955 i Planetveien i Oslo. 

Alle disse tilbakeblikkene har vært ledsaget av nye fargebilder tatt av Jim Bengston. Man kan trygt si at de nye fotografiene har vært helt avgjørende når vi har ønsket å bringe våre lesere nærmere denne arkitekturarven. 

Slik er det også denne gang. Fargebildene til ARFO vekker til live funksjonalistiske fritidsbygninger som de fleste av oss er lite oppmerksom på: Vestkantbadet av Bjercke og Eliassen (1932) og Hvalstrand bad av A. Peters (1934), samt Sentrum kino av Ove Bang (1939), Klingenberg kino av Blakstad og Munthe-Kaas (1938) og Forum kino i Bergen av Ole Landmark (1939). 

Disse fotografiene pluss noen eldre svart/hvitt-bilder illustrerer artikkelen «Det gode liv» skrevet av Evelyne Anderson og Lars Erik Nordland (ANNO). De fokuserer på de samfunnsmessige endringer som vårt land gjennomgikk i mellomkrigstiden og ser den nye arkitekturen som en visjon om en ny og mer rettferdig verden som var i ferd med å vokse frem. 

Ved siden av denne hovedartikkelen bringer vi et par glimt fra utlandet: En restaurert finsk funkisrestaurant og en presentasjon av den tsjekkoslovakiske funksjonalisten Kamil Roškot. Dessuten trekker vi frem Thilo Schoder, en anerkjent arkitekt i Tyskland i mellomkrigsårene som flyttet til Norge og fikk mye motgang. 

Ulf Grønvold

Redaktør for nr. 7-1989 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Terje Solvang, Ulf Grønvold. Forlagsstyret bestod av Rolf Skjelstad. Viggo Ditlevsen, Bente Kleven, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Ellef Ruud (NLA), Jan Inge Poppe (NIL). Forsiden: Utsnitt av Klingenberg kino i Oslo tegnet av Blakstad og Munthe-Kaas. Foto: ARFO.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 464 Bøker
 • 472 Kaisa Blomstedt, Bulevardia i Helsinki Solveig Lønne Christiansen
 • 476 Redaksjonell kommentar
 • 477 Det gode liv Evelyne Anderson og Lars Erik Nordland
 • 488 Thilo Schroder Marianne Jakobsen
 • 494 Kamil Roškot Vladimír Šlapeta
 • 500 Vaterland og Aker Brygge Peter Butenschøn
 • 502 Historien om Aker Brygge Fredrik A. S. Torp
 • 506 Fontene i krevende ramme Geir Stormoen, omtale ved Kjell Norvin
 • 509 Aker Brygge - byggetrinn II Niels Torp AS
 • 510 Tema med variasjoner Kjetil Moe
 • 525 Oslo M LPO Arkitektkontor AS
 • 526 Ferdig bygning i en uferdig bydel Atle Røvig
 • 534 Galleri Oslo - landskap Snøhetta
 • 536 Vaterlandspassasjen LPO Arkitektkontor AS
 • 532 Inne i Galleri Oslo Solveig Lønne Christiansen
 • 548 Summary Scott B. Campbell