1990 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Møt virkeligheten

Redaktør for Byggekunst Nr. 3 - 1990 var Ulf Grønvold. Redaksjonen bestod av Åse Westberg, Ola Bettum, Solveig Lønne Christiansen, Terje Solvang. Forlagstyret bestod av Rolf Skjelstad, Bente Kleven, Mari Kollandsrud, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Ebba Reimers, Anne Katrine Geelmuyden.

Forsiden: Nordmenns vilje til å akseptere provisorier er stor. «Sittebenker» langs Karl Johan i perioden 1978-88. Foto: Morten Krogstad.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 132 Vitenskapeliggjøringen av den gode smak Karl Otto Ellefsen finner mangler ved Estetisk plan for Oslo.
 • 134 Bøker og rettelser
 • 142 Redaksjonell kommentar
 • 143 Møte med Norge Morten Krogstad skildrer hva som er i ferd med å skje med landet vårt
 • 148 En presset profesjon Ketil Kiran beskriver arkitektenes endrede arbeidsforhold
 • 154 Drømmen om skolen Hvorfor blir skoleinteriørene så forferdelige? Solveig Lønne Christiansen forklarer
 • 157 Boom i øst Gudmund Hoel forteller om hvordan byplankontoret i Stockholm arbeider
 • 162 Skyskraperens tyranni Jan Carlsen forklarer utviklingen av den amerikanske skyskraperen
 • 166 Skyskraperen på «Marathon Site» Diplomoppgave ved Jo. S. Eriksen
 • 168 Skyskraperbyene på Vestkysten Erik Langdalen skriver om amerikanske erfaringer med skyskraperen som byplanproblem
 • 173 Hva er et høyt hus? Peter Butenschøn drøfter høyhusenes relevans i Norge
 • 178 Olavskvartalet Arkitektgruppa for Mellagerkvartalet
 • 184 Publikumsområdene Noen betraktninger om interiørene ved Marit Aune og Bjørn Ree
 • 185 Olavskvartalet i Trondheim Karl Otto Ellefsen vurderer resultatet
 • 187 Signaler for en konsertsal Kjell Norvin tar for seg utsmykkingen
 • 192 Summary Scott B. Campbell