1990 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Nordisk landskap

Redaktør for Byggekunst Nr. 4 - 1990 var Ulf Grønvold. Gjesteredaktør Ola Bettum. Redaksjonen bestod av Åse Westberg, Ola Bettum, Solveig Lønne Christiansen, Terje Solvang. Forlagstyret bestod av Rolf Skjelstad, Bente Kleven, Mari Kollandsrud, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Ebba Reimers, Anne Katrine Geelmuyden.

Forsiden: Eksempler på nordisk landskapsarkitektur: Ronneby Brunnspark, Have ved Øresund, Eidsvolls plass.

Denne utgaven av Byggekunst er et samarbeidsprosjekt med tidsskriftene Landskab i Danmark og Utblick Landskap i Sverige. Utgivelsen har mottatt støtte fra Aker Eiendom NS, Det norske Veritas og Knut A. Thorvaldsen NS.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 196 Bøker
 • 199 Produkter
 • 206 Redaksjonell kommentar
 • 207 Mellom hage og samfunn Ola Bettum skriver om norsk og nordisk landskapsarkitektur ved tiårsskiftet
 • I Landscape on the edge Mare Treib setter nordisk landskapsarkitektur inn i en større sammenheng
 • N1 Aker Brygge, Oslo J 3 .3. Landskapsarkitekter har vært ansvarlige for utearealene i hele den nye bydelen. Ola Bettum omtaler anlegget
 • N7 Veritasparken, Bærum Hindhamar-Sundt-Thomassen AIS har sammen med Lund og Slaatto fulgt opp Veritasanleggets uteområder i snart 20 år. Ola Bettum omtaler anlegget
 • N12 Mølledammen i Bryne, Time En parkperle er utviklet etter planer av F osså og Skjold. Ola Bettum omtaler anlegget
 • N14 Fornyelse av boligstrøk og bygulv i Bergen Fritidsavdelingen i Bergen kommune har gjennomført en ambisiøs satsing i sentrumsområdene. Ola Bettum omtaler arbeidene
 • N16 Glassgater på ELA, NTH Trondheim Bjarne Aasen og Knud Larsen har utformet anlegget, Ola Bettum omtaler
 • S1 Ronneby Brunnspark - Friskt vatten Elisabeth Norrby omtaler Sven-Ingvar Anderssons opprustning og komplettering av parken ved det gamle kurstedet
 • S7 Kursgård på Djurø - Nara platsens ande Sture Koinbergs kontor har vevd PTKs konferanseanlegg sammen med sårbare omgivelser. Jana Zupane omtaler arbeidet
 • S10 Augerums griftegård - For all evighet Helen Nordin omtaler Per Fribergs gravplassanlegg utenfor Karlskrona
 • S15 Riksplan, Stockholm - I maktens alleer Gunilla Lundah/ omtaler Walter Bauer og J urek Kar6ns paradeanlegg utenfor Riksdagshuset
 • SF1 Vetenskapscentrum Heureka, Vanda - Framtiden ar Har! Pentti Peurasuo har vært landskapsarkitekt ved Helsinkis «Pare de la Villetre». Camilla Rosengren omtaler I svensk del: Summaries: Mare Vlasie. Captions: Todd Barrett
 • DK5 Greve Kirkegårds Udvidelse 1984 Andreas Bruun gjennomgår en uvanlig kirkegårdsutvidelse
 • DK9 Odense gågader Marie-Anne Weber presenterer Ginman - Harboe - Borups arbeider i Odense sentrum
 • DK13 Frederikssund trafikterminal Charlotte Skibsted har hatt ansvaret for en ny forstadstrafikkterminal
 • IS1 Anlæg ved Det islandske Nationalbibliotek Reynir Yilhjålmsson presenterer sitt anlegg i Reykjavik I dansk del: Summaries: Elsbeth M. Pedersen
 • 209 Hager i 90-åra Karsten Jørgensen finner tre ulike stilretninger i åttiårenes norske hage- og parkanlegg
 • 214 De store planene Arne Sælen gjennomgår det siste tiårets store byplankonkurranser i Norge
 • 219 Byens rom Tone Lindheim ser på utviklingen i byromsarkitekturen i byrenessansens tiår
 • 224 Landscape planning in Norway Magne Bruun skriver om arbeidsfeltet for landskapsarkitekter innenfor veganlegg, kraftutbygging og industri
 • 229 Naturbevaring og landskapsarkitektur Kine Dyring setter naturbevaringsarbeidet i faglig og historisk sammenheng I norsk del: Surnmaries: Scott B. Campbell