1990 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Nordfra

Å portrettere en landsdel er en så stor oppgave at den ikke kan rommes i et hefte av Byggekunst. Selv om vi begrenser oss til å speile arbeidsfeltet til dagens nordnorske arkitekter, synes feltet for vidt.I denne utgaven av Byggekunst gir vi utvalgte glimt av bl.a. Jan Inge Hovigs nordnorske byggverk, sju nordnorske interiørarkitetker, arbeider av John Kristoffersen, Blå strek samt Borgen, Bing Lorentzen og Krishna.

Redaktør for Byggekunst Nr.7 - 1990 var Ulf Grønvold. Forlagstyret bestod av Rolf Skjelstad,Bente Kleven, Mari Kollansrud, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Ebba Reimers og Anne Katrine Geelmuyden