1991 - nr. 1-2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Team: Bykjernen

Byen er mer enn trafikk. Den skal også være stedet det mennesker møtes og søt musikk oppstår. Kunstnere kan hjelpe oss med å bringe poesien tilbake til byen. Guttorm Guttormgaards utsmykning av byhallens ytterhud er et vitaliserende innslag i gatebildet. Bård Breivik har foreslått å bringe fram igjen Frognerbekken i Oslo. Vannet skulle føres på viadukter og bli et livgivende element i en ny bydel. — Byen er ikke bare strie strømmer av bilder, men også lyden av rislende vann.

Redaktør for Byggekunst Nr.1-2 - 1991 var Ulf Grønvold. Forlagstyret bestod av Rolf Skjelstad, Bente Kleven, Mari Kollansrud, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Elisabeth Paus og Anne Katrine Geelmuyden.