1991 - nr. 1-2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Team: Bykjernen

Byen er mer enn trafikk. Den skal også være stedet det mennesker møtes og søt musikk oppstår. Kunstnere kan hjelpe oss med å bringe poesien tilbake til byen. Guttorm Guttormgaards utsmykning av byhallens ytterhud er et vitaliserende innslag i gatebildet. Bård Breivik har foreslått å bringe fram igjen Frognerbekken i Oslo. Vannet skulle føres på viadukter og bli et livgivende element i en ny bydel. — Byen er ikke bare strie strømmer av bilder, men også lyden av rislende vann.

Redaktør for Byggekunst Nr.1-2 - 1991 var Ulf Grønvold. Forlagstyret bestod av Rolf Skjelstad, Bente Kleven, Mari Kollansrud, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Elisabeth Paus og Anne Katrine Geelmuyden.