1991 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Team: Trekonstruksjoner

Treets slanke stamme er den lange linjen i norsk arkitektur. Gjennom tusen år har nordmenn nådd sine ypperste resultater ved å bygge i dette allsidige materialet. Treets vertikale legg antyder konstruktiv anvendelse som stolpe. Felte trær kan laftes sammen til massive konstruksjoner. Og skjærer man treet til, kan man få et utall varianter av planker og lister. 

Den stolteste del av vår eldste kulturarv er konstruksjoner i tre. Vikingskip og stavkirker er vårt unike bidrag til Europas kulturelle fellesbo. En uvanlig rik og differensiert trearkitektur utviklet seg i de ulike norske dalfører. Panelarkitekturen har sin bakgrunn i nye muligheter til å kappe til jevntykke bord. Tilsammen er dette en rik arv, og norsk arkitektur har i det siste hundre år gjort den til et fundament for vår byggekunst. Dette heftet av Byggekunst er blitt til ut fra ønsket om at denne arven fortsatt skal være en vital hovedlinje i norsk samtidsarkitektur.

Redaktør for Byggekunst Nr.3 - 1991 var Ulf Grønvold. Forlagstyret bestod av Rolf Skjelstad, Bente Kleven, Mari Kollansrud, Solveig Løken, Magnus H. Westerberg, Elisabeth Paus og Anne Katrine Geelmuyden