1991 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Hav og havn

At Norge lenge har vært en ledende sjøfartsnasjon, vet vi alle. Mindre kjent er det at norske arkitekter hører til verdens ledende skipsdesignere. For å bøte på denne uvitenhet presenterer vi i dette hefte seks arkitektkontorer som alle har spesialisert seg på skip. Bård Kolltveit, direktør ved Norsk Sjøfartsmuseum, trekker i sin artikkel ofJP de lange utviklingslinjene for norsk skipsarkitektur. 

Havnen er det fortettede møte mellom hav og land. Bryggekanten er grenselinjen mellom det flytende og det faste element. I dette hefte viser vi tre bygninger som alle uttrykker det fascinerende ved å befinne seg ved en overgangssone: Grieg Gaarden ved Vågen i Bergen, Stranden på Aker Brygge i Oslo og en pumpestasjon på havna i Stavanger. Peter Butenschøn har skrevet en artikkel om de dramatiske endringene som havneområdene i våre større ryer har gjennomgått i de siste årene. I tillegg presenteres det eneste norske arkitektkontor som i mange tiår har vært et storkontor: Platou Arkitekter AS

Ulf Grønvold

Redaktør for Byggekunst Nr.1 - 1991 var Ulf Grønvold. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Layout: Bjørg Omholt. Redaksjonsutvalg: Evelyne Anderson, Einar Berg, Elisabeth Paus, Bente Blichner, Ann Elin Bratset, Beate Ellingsen, Ketil Kiran.

Forsiden: Seaboum Pride, (Yran & Storbraaten). Foto: Seaboum Cruise Line

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 166 Egoismen Kommentar ved Christian Norberg-Schulz
 • 166 Så godt Kommentar ved Anne Lise Aas
 • 167 Arkitekturens betydning og arkitektens rolle Arnulf Kolstad
 • 168 Bøker Eva Rudbergs bok om Sven Markelius
 • 157 Summary Scott B. Campbell
 • 177 Arven fra Torverg Skavhogg Bård Kolltveit tar for seg utviklingen av norsk skipsfartsarkitektur
 • 182 Seks skipsarkitekter
 • 182 Arkitektfirma H. G. Finne & Co AS
 • 186 Yran & Storbraaten
 • 190 Njål R. Eide
 • 194 Arkitekt Per Høydahl AS
 • 198 Platou Arkitekter AS
 • 202 Arkitektfirmaet Arnstein Arneberg AS
 • 206 To doble Norske katamaraner
 • 207 Horten - Moss tur-retur Ny bilferge ved Arkitektene Thorenfeldt AS og Rannveig Getz MNIL
 • 210 Havnebyen om drømmen om det søte liv Peler Butenschøn skriver om endringene i storbyens havneområder
 • 231 Boliger i sjøsprøyt Stranden AS, Oslo - Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
 • 216 Stranden hilser fjorden Jan Chr. Eckhoff vurderer Stranden AS
 • 220 Maritime motiver Ulf Grønvold om skipet som inspirasjon for moderne arkitektur
 • 221 Forfatternes hus Reiulf Ramstad presenterer Casa Malaparte på Capri
 • 224 Nødvendighetens mausoleum Pumpestasjon Jorenholmen, Stavanger - Hoem Kloster Jacobsen Schjelderup, sivilarkitekter MNAL
 • 228 High tech ved Vågen Grieg Gaarden, ~ergen -Arkitektkontoret Grieg
 • 230 Brudd eller tilpassing? Grieg Gaarden - moderne bygg i historisk miljø. Omtale ved Henrik von Achen
 • 234 Det store arkitektkontoret Ingvar Mikkelsen forteller om Platou gjennom 60 år
 • 240 Black box Norges Markedshøgskole, Oslo - Platou Arkitekter AS