1991 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: 50-tallet

Byggekunsts hovedoppgave vil alltid være å presentere ny norsk arkitektur. Men i tillegg ønsker vi å reaktivere vår arkitekturarv. Særlig ser vi det som vårt anliggende å trekke frem eldre norske byggverk fra dette århundre.

Dette var bakgrunnen for at Byggekunst i nr. 3 1988 presenterte Haugesund rådhus og høydepunkter fra norks 20-tallsklassisme. Den nationalromantiske arkitekturen til Arnstein Arneberg, Magnus Poulsen og Fredrik Konow Lund ble viet oppmerksomhet i nr. 2 1982 og i nr. 1 1989. Men da hadde vi allerede i 1980 brukt et dobbelthefte (nr.3-4) på 30-tallet, og i 1985 (nr.6) tok vi for oss et utvalg av Arne Korsmos og Sverre Aaslands eneboliger. I nr. 3 1989 viste vi Korsmos hus i planetveien i Oslo, som sto ferdig i 1955. Og det er denne perioden - 1950-tallet - som vi i dette heftet vil studere nærmere.

Det er flere som har gitt nyttige innspill og gode ideer til dette heftet. Redaksjonen vil takke Einar Jarmund, Alex Christiansen, Frode Rinnan og Hamle Arkitekters Gruppe.

Ulf Grønvold

Redaktør for Byggekunst Nr.7 - 1991 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalg: Evelyne Anderson, Einar Berg, Elisabeth Paus, Bente Blichner, Ann ELin Bratset, Beate Ellingesen og Ketil Kiran.

Forsiden: Atriet i Bergens sjøfartsmuseum. Foto: Terje Solvang.