1991 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Halden

Ved kong Olavs død ble Slottsplassen helt spontant forvandlet til et lyshav. Dermed Oppsto en ny tradisjon, og Slottsplassens betydning som nasjonens viktigste seremoniplass ble understreket. I dette heftet av Byggekunst får man presentert Slottsplassens historie, og for første gang får man ordentlig innblikk i planene for å utvikle plassen slik at de opprinnelige intensjonene kommer klarere til uttrykk.

I dette heftet hyller vi Dag Rognlien, som i høst fylte 70år. Ved årsskiftet går han av som Arkitektnytts redaktør etter 25år i stillingen.

Men i første rekke handler dette heftet om Halden. For første gang fokuserer Byggekunst på en by og dens utvikling. Valget av Halden er litt tilfeldig, men når valget var gjort, ble vi fort avhengige av gode hjelpere. Og de må nevnes. Det er i første rekke fungerende næringssjef Tor Grannum, reguleringsarkitekt Andreas Ebletoft ved planavdelingen i Halden kommune og Per Steinseth, som er medeier i arkitektfirmaet Stenseth, Grimsrud og Jacobsen. En viktig medspiller har også Terje Solvang vært, arkitekten som har fotografert Halden for oss.

Ulf Grønvold

Redaktør for Byggekunst Nr.8 - 1991 var Ulf Grønvold. Red.sek: Åse Westberg. Landskapsmedarbeider: Ola Bettum. Interiørmedarbeider: Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalg: Evelyne Anderson, Einar Berg, Elisabeth Paus, Bente Blichner, Ann ELin Bratset, Beate Ellingesen og Ketil Kiran.

Forsiden: Konservativen i Halden. Foto: Terje Solvang.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 454 Streker Christian Norberg-Schulz
 • 454 Så foranderlig Anne Lise Aas
 • 456 Med fokus på detaljene Dag Tvilde
 • 458 Bøker Theo van Doesburg
 • 460 Byer finner sin form Sigmund Asmervik
 • 467 Summary Steven Kirwin
 • 469 Hvorfor Halden? Ulf Grønvold
 • 470 Wiels plass i slutten av september Ulf Grønvold
 • 481 Halden — Byen og landskapet Tor Granum
 • 482 I sterke krefters vold Per Stenseth
 • 486 Halden sentrum Per Stenseth, Tor Granum og Andreas Ebletoft
 • 490 Arkitekten som bebatant Ingvar Mikkelsen
 • 496 Studentvenn og inspirator Nils Slaatto hilser Dag Rognlien
 • 497 Arkitekt/skribent/provokatør P.A.M Mellbye
 • 497 Til Dag Ulf Grønvold
 • 498 Slottsplassen - historien og fremtid Ola Bettum
 • 504 Innenfor murene Bergen landsfengsel - Anna og Jostein Molden AS
 • 516 En histori fra virkeligheten Ketil Kiran