1992 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Niels Torp

For ti år siden brukte Byggekunst det meste av et hefte (3/82) på å presentere arkitektkontoret Eliassen og Lamhertz-Nilssen. I de syv årene som fulgte, var årets siste nummer et monografihefte. På det viset ble Telje - Torp -Aasen presentert i 1983, ØKAW i 1984, Hoem - Kloster - Jacobsen i 1985, Anna og Jostein Molden i 1986, HRTB/AROS i 1987, Nils Henrik Eggen i 1988 og 4B Arkitekter AS i 1989. I tillegg har vi gitt oversikter over produksjonen til Sverre Fehn 1/84 og 6/85), CUBUS, Svein Hatløy, Bjørn Simonnæs og Arbeidsgruppen HUS (6/84), Helge Hjertholm (7/84), Arne Henriksen (2/89), Einar Dahle (2/90), Peter Pran, Berue & Borchsenius (5-6/90), Blå strek (7/90) og Platou Arkitekter AS (4/91). - Slik har ganske mange norske arkitektkontorer blitt fyldig presentert i løpet av det siste decenniet, og denne presentasjonen av Niels Torps arbeider hører med i en omfattende Byggekunst-tradisjonen. 

Niels Torp er selvsagt ikke noe nytt navn for våre lesere. SAS' hovedsete i Stockholm og Aker Brygge i Oslo har gitt ham et navn som også har festnet seg i den almene bevissthet. - Ikke mange arkitekter oppnår det.

Ulf Grønvold

Redaktør for Byggekunst Nr.2 - 1992 var Ulf Grønvold. Redaksjonen bestod av Pål Henry Engh, Åse Westberg, Ola Bettum, Solveig Lønne Christiansen og Øyvind Skagmo. Redaksjonsutvalget bestod av Evelyne Anderson, Einar Berg, Bente Blichner, Ann Elin Bratset, Beate Ellingsen, Elisabeth Paus

Forsiden: Detalj av Niels Torps bygg i Nydalen . Foto: Terje Solvang.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 2 Splittelsen Kommentar ved Christian Norberg-Schulz
 • 2 — så demokratisk? Kommentar ved Anne Lise Aas
 • 3 Bøker Byplanhistorie, dansk møbelkunst, Minnesjord
 • 9 Summary Alison Arderne Olsen
 • 11 Fra byplan til små trehus Ulf Grønvold presenterer Niels Torp
 • 13 Stocholm sentrum - en fremtidsvisjon Niels Torp
 • 14 Kvarteret Heimdal m.fl., Uppsala Niels Torp
 • 15 Hestra, Norskal kvarteret, Borås Niels Torp
 • 16 Göteborg city central Niels Torp
 • 18 Trollhättan, Idekonsept til ny bystruktur Niels Torp
 • 19 Vantaa Næringspark, Helsinki Niels Torp
 • 20 Kunnskapsområdet Blindern-Gaustad - et ideforslag Niels Torp
 • 21 Christianiakvartalet, Oslo Niels Torp
 • 22 Bærums verk senter vest Niels Torp
 • 24 Lysaker sentrum, Bærum Niels Torp
 • 25 Hewlett Packard, Stuttgart Niels Torp
 • 26 British airways, Hillingdon Niels Torp
 • 29 SAS II, Solna Niels Torp
 • 30 Klöckner Moeller, Bonn Niels Torp
 • 31 Barthels hof, Leipzig Niels Torp
 • 32 Länsförsäkringar, Uppsala Niels Torp
 • 34 Inmarsat, London Niels Torp
 • 34 Fem bygninger i Nydalen, Oslo Niels Torp
 • 40 Hafslund-bygget, Oslo Niels Torp
 • 42 Kreditkassen byggetrinn 4, Oslo Niels Torp
 • 44 Musikkens hus, Uppsala Niels Torp
 • 45 Byanalyse, Uppsala Niels Torp
 • 46 Hamar olympiahall, Vikingskipet Niels Torp
 • 48 Storhamar ishall, Hamar Niels Torp
 • 51 Den pittoreske glassgaten Gjensidige på Lysaker - Petter Bogen Arkitektkontor AS
 • 59 Kvadratisk vannfall Fontene og park i Kristiansand - Kjell Nupen, Park- og idrettsetaten
 • 64 Utfor bakke OL-kommentar ved Ketil Kiran
 • 65 Register Byggekunst årgang 1991