1992 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1095,- utenfor Norge 1250,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Brudd eller kontinuitet

I dag er det stor enighet om behovet for kontinuitet. Men samtidig har vi sett om og om igjen at kravet om "oppsluttende" arkitektur gir oss skjematiske og avsjelede hus. Enkle formale regler og formingsrettledere kan være med på å legitimere triviell arkitektur.

Nå når arkitektene (stort sett) har mistet sitt overmot, er det all mulig grunn til at de skal prøve å skape bygninger som oppleves som et ekte uttrykk for vår tid. Sverre Fehn har sagt dette klarere enn de fleste: "Løper man etter fortiden vil man aldri nå den igjen, — kun ved å manifestere nuet kan man få fortiden i tale."

Redaktør for Byggekunst Nr.3 - 1992 var Ulf Grønvold. Forlagstyret bestod av Solveig Løken, Ketil Kiran, Are Meinich, Rolf Skjelstad, Magnus H. Westerberg, Elisabeth Paus og Anne Katrine Geelmuyden.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 142 Infrastrukturlykke Christian Norberg-Schulz
 • 142 Så ensformig? Anne Lise Aas
 • 144 Bøker
 • 153 Summary Alison Arderne Olsen
 • 155 Brudd eller kontinuitet Ulf Grønvold
 • 156 Vellykket kontrast på liten tomt Gromholt og Ottar Arkitektkontor AS
 • 162 Tilpasning i hovedstaden Fredrik Torp
 • 168 Arkitektene og vernet av miljø- og kulturminner Erik Aas jr.
 • 169 Skal også interiør bevares? Kay Maria Staaland
 • 173 Hagene bak bryggen Kåre Frølich
 • 174 Der tiden står stille Ove Fosså
 • 176 Villniss kan skjule historiens spor Mette Eggen
 • 179 Foreldet meieri med historiske funn Louis Kloster
 • 182 Tårn og takbrem til tænstikfabrikken Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS
 • 186 Moderne skipsredere blandt klassiske søyler Thomas Thiis-Evensen
 • 191 Barokke betongelementer Platou Arkitekter
 • 194 Gammel glans – fabulerende uro Pål Henry Engh
 • 196 Glassgulv og tunge teglvegger Altlier Hope Design
 • 198 På byens tak Dag Tvilde
 • 200 Gjemt under tunet Erlend Blakstad
 • 202 Trafikkmaskin eller minnemerke? Alexis Pontvik