1992 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Tema: Modernismens mangfold

Dagens beste modernistiske arkitektur er svært forskjellig fra folks steriotype bilde av den. Istedenfor skoesker finner vi i dette heftet mange runde former. Den norske paviljongen i Sevilla kan oppfattes som en selvironisk kommentar til munnhellet "Alt norsk vann i rør". Hvelvene og den krumme teglveggen i Tønsberg bibliotek klarer å skape assosiasjoner til de middelalderske ruinene på stedet. Undervisningsbygningen i Tromsø ligger som en dirrende, spent muskel mellom trauste teglkasser. Iglebæks bilhus og Helgelandsbroen minner oss om det konstruktive som en kilde for moderne arkitektur. Og fyrstikkterrassen viser oss igjen de formale muligheter ved å artikulere skiven, kuben og primærfargene. 

Redaktør for Byggekunst Nr.4 - 1992 var Ulf Grønvold. Forlagstyret bestod av Solveig Løken, Ketil Kiran, Are Meinich, Rolf Skjelstad, Magnus H. Westerberg, Elisabeth Paus og Anne Katrine Geelmuyden.