1992 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Antrofosofi og arkitektur

I arkitektenes strev med budsjettrammer og tidsfrister kan det ofte være vanskelig å se sammenhengen mellom idé og hus. Men av og til er ideene så nye eller kraftfulle at de lettere lar seg avlese i det bygde resultat. Byggekunst har gjentatte ganger sporet opp forholdet mellom forestillingsverden og bygningsverden. Temaheftene om Strukturalisme (2/83), Teknologi (3/84), Postmodernisme (1/85) og Klassisisme (3/88) er eksempler på det.

Dette heftet om antropåsofi faller naturlig inn i denne rekken. Men likevel er det en forskjell. Her går formverdenen tilbake til en bevegelse og dens gründer. Men det betyr ikke at antroposofisk arkitektur trenger være sekterisk og uten interesse for den alminnelige arkitekturdebatt. Vi synes artiklene og presentasjonene i dette heftet klart beviser det motsatte. 

Redaktør for Byggekunst Nr.5 - 1992 var Ulf Grønvold. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Åse Westberg, Ola Bettum, Solveig Lønne Christiansen og Eia Grøndal. Forlagstyret bestod av Solveig Løken, Ketil Kiran, Are Meinich, Rolf Skjelstad, Magnus H. Westerberg, Elisabeth Paus og Anne Katrine Geelmuyden.Forlagstyret bestod av Solveig Løken, Ketil Kiran, Are Meinich, Rolf Skjelstad, Magnus H. Westerberg, Elisabeth Paus og Anne Katrine Geelmuyden.

Forsiden: Steinerskolen i Stavanger. Foto: Jim Bengtson.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 274 Kaos Christian Norberg-Schulz
 • 274 Trå varsomt Anne Lise Aas
 • 276 Bøker
 • 279 Antroposofi og arkitektur Ulf Grønvold
 • 281 Mer enn en dikter Olav Ødegården
 • 282 Rudolf Steiner og hans byggeimpuls Arne Klingborg
 • 290 Antroposofisk landskapsarkitektur - finnes den? Karsten Jørgensen
 • 296 Gudshuset mellom murterrassene Kirke for Kristensamfunet, Oslo. Asmussens Arkitektkontor
 • 300 Steinersk strukturalisme Steinerskolen, Stavanger. Arbeidsgruppen Hus
 • 308 Økologi for steinerbarn Barnehage for steinerskolen, Stavanger. Kjell Grimseth
 • 316 Tautrekking i Polarluft Dag Norling
 • 316 Hummerens våte venteværelse Nedlagt hummerpark i Espevær. Helge Schelderup
 • 320 Fire fløyer for forskning Medisinsk teknisk senter, Trondheim. KS Per Knudsen Arkitektkontor AS
 • 328 Summary Alison Arderne Olsen