1992 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Norsk hagekunst

I denne utgaven av byggekunst får vi fortalt en historie som ikke er allment kjent: norsk hagekunst framvekst og utvikling. Den blir fortalt av nestoren på feltet, professor Magne Bruun, og hans nære medarbeidere ved Instituttet of landskapsarkitektur på NLH, amanuensis Mette Eggen. 

Redaktør for Byggekunst Nr.6 - 1992 var Ulf Grønvold. Forlagstyret bestod av Solveig Løken, Ketil Kiran, Are Meinich, Rolf Skjelstad, Magnus H. Westerberg, Elisabeth Paus og Anne Katrine Geelmuyden.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 330 Byggeskitt Christian Norberg-Schulz
 • 330 Lavt skylag Anne Lise Aas
 • 332 Bøker
 • 336 Dekonstruktiv ISME Mari Hvattum
 • 346 Hagekunstens historie i Norge Magne Bruun og Mette Eggen
 • 376 Less i Mohr Ulf Grønvold
 • 380 Kunstens klippe på Smørklepp Bjart Mohr
 • 383 Klubben Prosjekteringsgjengen UKA 91
 • 286 Prosjekt for besøkspaveliong i villmarken Einar Jarmund
 • 388 Summary Alison Arderne Olsen