1992 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Molde og Kristiansund

Dette heftet er andre del av hva vi håper skal bli en lang og viktig serie: Byggekunsts byportretter: Den startet i fjor med Halden (BK 8/91), festnings- og industribyen i Norges sørøstlige hjørne. Denne gang har vi tatt spranget over fjellene til de to jubilerende byene på Nordvestlandet, Molde og Kristiansund, som begge fyller 250 år i år. Heftet viser at disse to svært forskjellige tvillingbyene har en meget interessant bygningsarv.

Et slikt hefte er et stort løft som er avhengig av lokale hjelpere for at det skal lykkes. Mange kunne vært nevnt i den anledning, men den viktigste skal iallfall ikke glemmes: Christ Altan Sylthe har vært en uunnværlig støtte. - Til sist en takk til Pål Henry Engh som har vært gjesteredaktør for nummeret. 

Ulf Grønvold

Redaktør for Byggekunst Nr. 7 - 1992 var Ulf Grønvold. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Åse Westberg, Ola Bettum, Solveig Lønne Christiansen og Eia Grødal. Redaksjonsutvalget bestod av Evelyne Anderson, Niels Marius Askim, Einar Berg, Bente Blichner, Ann Elin Bratset, Asuid Frøvig, Elisabeth Paus.

Forsiden: Kristiansund brannvesen, anneks på Nordlandet. Himling med overlys, Molde rådhus.Foto: Guri Dahl.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 390 Dagliglivet Kommentar ved Christian Norberg-Schulz
 • 390 Så rosa — Kommentar ved Anne Lise Aas
 • 392 Bøker Bøker om Stalin-arkitektur, dekonstruksjon ismen - og om andre ismer i arkitekturen
 • 396 Dagslysfabrikken Jan Carlsen om Harald Hals og drømmen om den rasjonelle by
 • 398 En reise i Norge - to byer Pål Henry Engh har besøkt jubileumsbyene Molde og Kristiansund
 • 406 Embetsmannsbyen med utsynet Helga Stave Tvinnereim skriver om Moldes byplanmessige utvikling
 • 413 Torget - en veneziansk visjon
 • 416 Arkitekturguide for Molde Stilhistorisk arkitekturguide, utarbeidet av Christ Allan Sylthe (ansv.), Jens Petter Ringstad, Kjell Vatne og Bygningssjefen i Molde
 • 420 Klippfirskbyen i havgapet Christ Allan Sylthe tar for seg Kristiansunds bebyggelseshistorie
 • 427 Oppfarten til Kristiansunds kapitolhøyde
 • 430 Arkitekturguide for Kristiansund utarbeidet av Christ Allan Sylthe (ansv.), Terje Husby, Sverre Sevaldsen og Bygningssjefen i Kristiansund
 • 434 Vågen i Kristiansund - et nationalt kystkultursenter Hans Hammond Rossbach om arbeidet med å verne og utvikle et viktig kystmiljø
 • 436 "Vi klorer oss fast i skjæra" Terje Husby forteller hvordan det er å være arkitekt i et lite fagmiljø
 • 442 Summary Alison A.rderne Olsen