1992 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Rom og møbler

I fjor på denne tiden utga vi temaheftet "Møbler fra Norge" (BK 6/1991). Tyngdepunktet i dette nummeret var Anne Lise Aas' lange artikkel om norsk mebelproduksjons historie, men vi satte også søkelyset på det ofte problematiske forholdet mellom industrien og designerne. Denne gangen konsentrerer vi oss om dagens situasjon, og oppmerksomheten fordeles likt inellom mebelskapeme og romskaperne. Vi presenterer møbeldesignerne Olav Eldøy og Peter Opsvik, samt interiørarkitektene Rannveig Getz og Kaleidoskop AS. I tillegg viser vi arbeider av Henrik Skarland og Benedicte Aars-Nicolaysen. Dermed får vi frem at NIL 'ere er en todelt gruppe, noe som forøvrig er tydeliggjort ved at foreningens navn nå er endret til Norske Interiørarkitekter og Møbeldesigneres Landsforening. Solveig Lønne Christiansen, vår faste interiørmedarbeider, har skrevet heftets introduksjonsartikkel og er gjesteredaktør for dette nummeret

Redaktør for Byggekunst Nr. 8 - 1992 var Ulf Grønvold. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Åse Westberg, Ola Bettum, Solveig Lønne Christiansen og Eia Grødal. Redaksjonsutvalget bestod av Evelyne Anderson, Niels Marius Askim, Einar Berg, Bente Blichner, Ann Elin Bratset, Asuid Frøvig, Elisabeth Paus.

Forsiden: Detalj av Benedicte Aars-Nicolaysens innredning for Saga Petroleum AS. Foto: Visioni.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 442 Arkitekten bak... Kommentar ved Christian Norberg-Schulz
 • 442 Et møte Kommentar ved Anne Lise Aas
 • 443 Bøker «Norges kunsts historie» av Lorentz Dietrichson er omsider kommet på trykk
 • 444 Hovedfagsstudenter i vognremissen To ferske interiørarkitekter har vakt oppsikt
 • 445 Nye møbeldesignerer på fremmasj Intensivering av faget møbeldesign på SHKS
 • 446 Dansk tekstildesigner med bakkekontakt Danske møbeldesignere og tekstildesignere samarbeider i grupper
 • 451 Norsk formgiving inn i en ny æra? Interiørarkitekter og møbeldesignere står på trappene til nye og spennende muligheter. Solveig Lønne Christiansen legger frem status
 • 545 Rennveig Getz- Fargerik innreder og enmannsbedrift Solveig Lønne Christiansen om Rannveig Getz
 • 458 Svenskhemmet — utvidet og restituert Voksenåsen hotell, Oslo Rannveig Getz, interiørarkitekt NIL
 • 462 Arbeidsrom med løvtrevirkets kvaliteter Tilbygg Munch-museet, Oslo Rannveig Getz, interiørarkitekt NIL
 • 463 Kaleidoskop AS. Arbeidsfelleskap for fornyelse Solveig Lønne Christiansen om Kaleidoskop AS
 • 465 High-tech for lyspedagogisk senter Visningslokale for Osram, Oslo Kaleidoskop AS
 • 466 Der televerket utvikler kundetjenester Visnings- og undervisningsrom for Teleskolen, Oslo Kaleidoskop AS
 • 468 Profilerende fornyelse Butikkinnredning for Heimen AS - Kaleidoskop AS
 • 470 Peter Opsvik — møbler for kropp og sjel Astrid Frøvig i samtale med Peter Opsvik
 • 474 Olav Eldøy — møbler med naturens formspråk Astrid Frøvig i samtale med Olav Eldøy
 • 478 Røff innredning på stramt budsjett Visningsrom for klesdesign, Hoff gård, Oslo Designkontoret Henrik Skarland
 • 481 Saklig og poengtert Nytt resepsjonsbygg for Saga Petroleum AS, Bærum Benedicte Aars-Nicolaysen, interiørarkitekt NIL
 • 484 Representativt møterom med norsk kultur Møterom på Victoria terrasse Benedicte Aars-Nicolaysen, interiørarkitekt NIL
 • 486 Ron Arad - møbelskulptør Yvonne Krøger presenterer stålmøbler fra designkontoret «One Off»
 • 488 Summary Alison Arderne Olsen
 • 489 Register Byggekunst årgang 1992