1993 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Gater veier og plasser

Etter nesten to års innsats har interiørarkitekt Anne Lise Aas valgt å avslutte sin faste kommentarspalte i Byggekunst. Vi takker henne for velskrevne og viktige bidrag og sender stafettpinnen over til en landskapsarkitekt: Mette Eggen, 1. amanuensis ved NLH, rykker i dette heftet inn som spaltist i Byggekunst med en epistel om Linstow og Slottsplassen.

Dette Byggekunstnummetet tar for seg gater, veier og plasser, så skiftet av spaltist skjer forsåvidt på et passende tidspunkt. Dette temaet har vi også berørt tidligere. Nr. 1-2 1991 het Bykjernen. I dette heftet gjennomgikk Hans-Jacob Roald Bergens byutvikling, mens Einar Lillebye skrev om bilismens betydning for byens utvikling. Denne innfallsvinkelen utdyper han i dette heftet. Og vi viser en rekke eksempler på omsorgsfull behandling av byens fellesrom. 

Ulf Grønvold

Redaktør for Byggekunst Nr.1 - 1993 var Ulf Grønvold. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Åse Westberg, Ola Bettum, Solveig Lønne Christiansen, Eia Grødal.

Omslaget: Øvre Torv i Kristiansand. Foto: Terje Forseth.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 2 Tegn Christian Norberg-Schulz
 • 2 Listow Mette Eggen
 • 3 Brev til redaksjonen
 • 4 Terragni og danteum Reiulf Ramstad om et storslått prosjekt som aldri ble realisert
 • 9 Veibygging og bybygging Ola Bettum
 • 14 Da motorveien kom til byen Einar Lillebye om den urbane transportårens betydning for byformingen.
 • 26 Reparatørene kom til byen Ulf Grønvold har intervjuet Fredrik Torp
 • 28 Miljøbyen gamle Oslo Kjell Spigseth og Johan Ditlef Martens
 • 30 Også Christian IV ville Gledet seg Øvre Torv i Kristiansand. Park- og idrettsetaten i Krisitiansand
 • 32 Fra torgbakke til parterre Torgbakken, Haugesund. Haugesund kommune /v Park- og idrettsetaten
 • 34 Sirkelskive ga etterlengtet plan Larvik torv. Buran og Raugland AS
 • 38 Veianlegg ga byport RV 2 Kongsvinger. Knut Selberg Arkitektkontor
 • 42 Med enkle virkemidler Hans Hauges gate. CUBUS AS
 • 44 Gedigent plassgulv ved fjellets fot Vetrlidsalmenningen, Bergen. CUBUS AS
 • 48 Tradisjon tro — brostein og skifer Hollendergaten, Bergen. Yngvar Hegrenes MNLA
 • 50 Tinghusets plass Tårnplass, Bergen. Asplan Viak, Bergen
 • 52 Nensomt med rettning Den Nationale Scene, Bergen; plass foran hovedinngangen. Arkitektkontoret Grieg
 • 53 Liten festplass med intarsia Bjørnstjerne Bjørnsons plass, Bergen. Tekstilkunstneren Kari Dyrdal
 • 54 Prosjektet for byens hjerte Torget, Bergen — Next to Nothing
 • 58 Kristiansand godsterminal Langemyr NSB Eiendom Arkitektkontoret
 • 60 Grenland godsterminal, Skien NSB Eiendom Arkitektkontoret
 • 62 Plattformhusene på Jærbanen NSB Eiendom Arkitektkontoret
 • 64 Viderføring og kontrast Ombygging av Bergen postkontor. Paal J. Kahrs arkitekter AS
 • 68 Med barna på arbeidsplassen S/S Victoria, en barnehage på Victoria Terrasse UD, Oslo. Riseng & Kiehl AS Arkitekter MNAL NPA
 • 76 Summary Alison Arderne Olsen