1993 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Eneboliger i Norge og Finland

Alle bor vi et sted. Derfor er boligen den mest fundamentale av alle arkitekturoppgaver. Den er byggeoppgaven som alle mennesker har oppfatninger om, og som alle arkitekter har prøvd seg på. Det er derfor ikke underlig at Byggekunst med jevne mellomrom vender tilbake til emnet. Nr. 2-84 tok for seg «småhus» (eneboliger og rekkehus), mens nr. 5-85 behandlet byboligen («Bo i Byen»), Begge disse feltene ble tatt opp på nytt i nr. 1-88 («Norske boliger»). En tilsvarende blanding finner man også to år senere i nr: 2-90 («Eneboliger og andre boliger»). 

I dette heftet har vi lagt vekt på å gi en del eneboliger god plass, slik at deres kvaliteter kommer bedre frem. — Heftet er for øvrig mitt siste som Byggekunst-redaktør, og jeg takker for ti lærerike år.

Ulf Grønvold

Redaktør for Byggekunst Nr. 3 - 1993 var Ulf Grønvold. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Åse Westberg, Ola Bettum, Solveig Lønne Christiansen og Eia Grødal. Redaksjonsutvalget bestod av Evelyne Anderson, Niels Marius Askim, Einar Berg, Bente Blichner, Ann Elin Bratset, Asuid Frøvig, Elisabeth Paus.

Forsiden: Egen bolig. Sivilarkitekt MNAL Per Morten Josefson. Foto: Kjell Norvin.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 78 Omgivelser som kultur Kommentar ved Christian Norberg-Schulz
 • 78 "Det langsomme skuespill" og dets aktører Kommentar ved Mette Eggen
 • 79 Bøker Ferdighus, Anna-Eva Bergman, Fortidsforeningens årbok
 • 82 Semesterkurs i Venezia Reiulf Ramstad rapporterer
 • 86 Dårlig nytt i byen Jon Christophersen og Robert Lorange presenterer boligundersøkelse med forstemmende konklusjoner
 • 90 Ferdighus før og nå Hild Sørby om norske kataloghus
 • 93 Egen bolig på egen grunn Ulf Grønvold innleder om heftets tema
 • 94 Enebolig Nårstad-Windsvold, Stavanger Edna Tonning og Ana Thierer Vedelden, sivilarkitekter MNAL
 • 98 Villa I, Oslo Per Morten Josefson, sivilarkitekt MNAL
 • 102 Villa Bendvold, Oslo Lund Hagem arkitekter AS
 • 106 Villa Nötterkulla, Ingå, Finland Georg Grotenfelt
 • 110 Pilotengasse, Wien, Østerike Herzog & de Meuron, Otto Steiclle, Adolf Krischanitz
 • 114 Redesign av funkisbolig, Kvaløyveien, Tromsø Sigurd Hamran, sivilarkitekt MNAL
 • 116 Villa Kimsås, Oslo Per Olaf Fjeld, sivilarkitekt MNAL
 • 121 Vellykkede synteser anno 1933 Einar Jarmund presenterer fire eneboliger av Magnus og Esben Paulsson
 • 126 Verksted for kunstneren Anne Villbøl, Rudkøbing, Danmark Ark. MAA. Svein Tønsager - Studio Xfolio
 • 130 Ivo Pannaggi — Europeisk avantgardist og norsk arkitekt Roberta Luciani belyser Pannaggis virke som arkitekt her i landet
 • 140 Summary Alison Arderne Olsen