1993 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Landskapsanalyse

Det går mange veier til en fruktbar og konstruktiv analyse av landskapet. Men uansett veivalg så må analysen velge et perspektiv og balansere en rekke strukturer og kvaliteter opp mot hverandre — kulturhistoriske, topografiske, visuelle, næringsmessige, trafikk- og bosetningsmønster mm. Hverken perspektivet, struktureringen av oppgaven, valg av grunnlagsmateriale, metode for avveining eller analysen som dokument er verdinøytral. Verktøyet har sin begrensning, o det kommer generasjoner etter oss. Det ligger store oppgaver i å utvikle finmaskede analysestrukturer som tar vare på balansen mellom rasjonalitet — eller vår vilje til å skape orden — og den menneskelige rikdommen som ligger i å la tingene rydde seg sin egen plass i tradisjonens forlengelse.

Redaktør for Byggekunst Nr.3 - 1993 var Kjell Norvin. Rolf Skjelstad, Kjetil Kiran, Kari Kjølle, Are Meinich, Magnus H. Werterberg, Elisabeth Paus og Anne Katrine Geelmuyden.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 142 Forening Christian Norberg-Schulz
 • 142 Det indre landskapet Mette Eggen
 • 144 Bøker
 • 151 Landskap på dagsordenen Anne Katrine Geelmuyden
 • 152 Landskapsanalyse - planredskap og erkjennelsesvei Anne Katrine Geelmuyden
 • 158 Stedsbruk Christian Norberg-Schulz
 • 164 Kvalitativ stedsanalyse Anne Marit Vagstein
 • 170 Digitale landskapskart Vidar Asheim
 • 173 Å avdekke staden sine kvalitetar Landskapsarkitektene Kalve, Støle og Smedsvig AS
 • 176 Stedsanalyse Batnfjordsøra Arne Strømme
 • 178 Metode for åpen arealplanlegging Jan Feste og Marit Brandtsegg
 • 181 Kulturlandskapet i kommuneplanen Ragnhild Hoel
 • 182 Landskapskunst og kunst i landskapet Kjell Norvin
 • 186 I kanten av byens utkant - irsk stedsanalyse Nina Witoszek og Patrick Sheeran
 • 190 Grev Wedels plass 9, Oslo LPO Arkitektkontor AS
 • 197 Norsk vegmuseum, Lillehammer Frydenlund og Hermansrud AS
 • 204 Summary Alison Arderne Olsen