1993 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Kult og kultur

Kult og kultur — eller kultur og kultivere; to begreper med felles opphav som reflekterer urgamle trekk ved vår livsutfoldelse, og som må finne sin fysiske form for å kunne virke over tid i det menneskelige felleskap. Å bygge rammer og legge til rette for denne virksomheten hører til arkitekturens mest opprinnelige oppgave. Som i all arkitektur er kjernen i disse byggeoppgavene å fremme et mål, en funksjon eller en dimensjon hinsides arkitekturen selv. 

Redaktør for Byggekunst Nr.4 - 1993 var Kjell Norvin. Rolf Skjelstad, Kjetil Kiran, Kari Kjølle, Are Meinich, Magnus H. Werterberg, Elisabeth Paus og Tor Nilssen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 206 Forbilde og syndebukk Christian Norberg-Schulz
 • 206 Landskapspedagogikk Mette Eggen
 • 207 Bøker, brev
 • 210 Korset Per Olaf Fjeld
 • 214 Å forme et kultsted Kjell Norvin har intervjuet Odd Ørsbye
 • 217 Sletta kirke, Frøya ØKAW AS Arkitekter MNAL
 • 222 St. Birgitta kirke og menighetssenter, Fredrikstad Arntzen og Solheim
 • 228 Fredrikke kapell, Oslo Kristelig Kulturverksted
 • 232 Kirkerom i Diakonhjemmets høgskolesenter, Oslo Arkitforum AS, Kristelig Kulturverksted
 • 234 Å balansere motsetninger Kjell Norvin har intervjuet Ola Steen
 • 237 Allaktivitetshuset, Trondheim O.S.A Arkitektkontor AS
 • 243 Trøndelag folkemusum, Sverrebodg, Trondheim O.S.A Arkitektkontor AS
 • 246 Aukrust-senteret, Alvdal O.S.A Arkitektkontor AS
 • 248 Stiklestad nationale kulturhus, Verdal Jens Petter Askim og Sven Hartvig
 • 255 Sogndal kulturhus AS Arkitektkontoret 4b og Arkitektkontoret 38 AS
 • 260 Lillehammer bys malerisamling Snøhetta arkitektur og landskap AS
 • 266 Summary Alison Arderne Olsen
 • 269 Post-strukturalismen Ulf Grønvold