1993 - nr. 5-6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bygg og anlegg for de olympiske vinterleker Lillehammer 1994

Sist det ble arrangert olympiske leker i Norge, presenterte Byggekunst nr.1 1952 anleggene på 9 sider i svart/hvitt. Arkitektene Frode Rinnan og Olav Tveten fortalte da om sitt arbeid med Sogn Stadion, Jodal Amfi og Holmenkollbakken.

Verden er ikke lengre den samme.

Dette nummeret av Byggekunst viser hva arkitektene bak de fysiske rammene for vinterlekene på Lillehammer har arbeidet med og fått til. Det er ikke bare storslåtte haller og hoppbakker som må til, men også et nitid og tidskrevende utrednings- og planarbeide for at alle interesserte i en slik utbygning skal kjenne seg ivaretatt.

Redaktør for Byggekunst Nr.5-6 - 1993 var Kjell Norvin. Rolf Skjelstad, Kjetil Kiran, Kari Kjølle, Are Meinich, Magnus H. Werterberg, Elisabeth Paus og Tor Nilssen.