1993 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Plan i tide

I dette nummer presenterer Byggekunst 15 planer som er det juryerte resultatet av NALs planmønstring 1992-93. 

NALs planmønstring kulminerer i Arkitekturdagen og utstillingen «Plan i tide», arrangert av Norsk Arkitekturmuseum. Utstillingen er utformet og produsert av sivilarkitektene MNAL Niels Marius Askim, Ulf Grønvold og Lars Kristian Sunde Lantto. Grid Strategisk Design AS har vært grafisk konsulent. Presentasjonen av planene, juryens uttalelser, artikkelen «Arkitektur og planlegging» og den refererte samtale om planleggerens rolle supplerer utstillingen som katalog. 

I tillegg presenterer vi to nybygg som begge er interessante også sett fra et plan- og byformingsperspektiv.

Kjell Norvin

Redaktør for Byggekunst Nr.7 - 1993 var Kjell Norvin. Redaksjonen bestod Åse Westberg, Ola Bettum, Solveig Lønne Christiansen, Eia Grødal. Redaksjonsutvalg bestod av Niels Marius Askim, Einar Berg, Bente Blichner, Ann Elin Bratset, Astrid Frøvig, Elisabeth Paus.

Forsiden: Grøntplan Oslo. Utstillingsplakat ved Grid Strategisk Design AS. Maleriet «Utsikt fra Rebansbakken» eies av Drammens Museum.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 398 Rom Kommentar ved Christian Norberg-Schulz
 • 398 Bevaring — en tverrfaglig disiplin Kommentar ved Mette Eggen
 • 399 Bøker Bøker om estetisk byforming, byplanlegging og planleggingshistorie
 • 403 Vi trenger visjoner for stedsforming Ole Wiig, president i NAL
 • 404 Planmønstrinen 1992-93 Ann Elin Bratset orienterer om planmønstringen
 • 405 Plan i tide — juryens fellesuttalelse
 • 408 Vannbruksplan for Glomma — fylkesdelplan Hedmark fylkeskommune
 • 411 Kommunedelplan Drammenselva Drammen kommune Byplankontoret
 • 414 Kommuneplan for Oppdal kommune 1991-2002 Plankontoret for Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu, Berkåk
 • 418 Prosjekt tettstedsutvikling i Fåvang Schjetlein og Tønseth Arkitektkontor
 • 420 Skien — grense mellom bt og land Skien kommune, byplanavdelingen
 • 422 Stedsutvikling Henningsvær Nordland Reiseliv AS og Asplan Østlandet AS
 • 424 Grøntplan for Oslo Oslo kommune v/plan- og bygningsetaten
 • 428 Restaurering av Fredrikstad festning Fredrikstad kommune og Grindaker AS Landskapsarkitekter
 • 430 Miljøbyen Gamle Oslo Oslo kommune v/ kommunalavdeling for kultur og byutvikling
 • 434 Prosjekt sunnere by -95 Bergen kommune, kommunalavdeling byutvikling
 • 436 Sjøhusrekken, Stavanger Stavanger kommune, byplanavdelingen
 • 438 Reguleringsplan for Ankerveien Bærum kommune v/bygnings- og reguleringsvesenet
 • 440 Tettstedsforbedring i Hokksund Øvre Eiker kommune, Statens vegvesen Buskerud, 13.3 Landskapsarkitekter AS og Telje-Torp-Aasen AS
 • 444 Stedsutvikling Sortland — Gammelhavnområdet Blå strek arkitekter AS og Vesterålen Interkommunale Plankontor
 • 446 Skullerudkrysset Narud-Stokke-Wiig AS, 13.3 Landskapsarkitekter AS og A. R. Reinertsen
 • 448 Arkitektur og planlegging Et essay om arkitektfaget i den fysiske planlegging i Norge, skrevet av Karl Otto Ellefsen
 • 458 Planleggerens rolle og planleggingens muligheter i 90-årene En samtale mellom Rolf Jensen, Arvid Strand og Tor Selstad, ledet av Dag TviIde
 • 465 Hovedkontor for forenede forsikring Narud-Stokke-Wiig AS
 • 473 Byutvikling i klemme mellom gamle trehus Ola Steen og Karl Otto Ellefsen diskuterer
 • 477 Narud-Stokke-Wiig AS Kongsberg rådhus
 • 484 Nytt rådhus innpasset i historisk bymiljø Jan Anderssen om arbeidet med Kongsberg rådhus