1993 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Innredning og design

Norsk møbel design er i klemme. Da gjelder det å ha i mente at arkitekturen ikke står ferdig før arbeidet med interiøret er avsluttet, heller ikke ved ombygninger. Dette nummeret av Byggekunst viser eksempler på en rekke nyinnredninger av eksisterende bygninger. Arkitektur, innredninger og design kan samkjøres i et overordnet og bedriftprofilerende grep. Kanskje videreutviklingen av tredimensjonal formgivning på data åpner for forbedrede prosjektering- og gjennomføringsmuligheter både for slike oppgaver og andre designoppgaver?

Redaktør for Byggekunst Nr.8 - 1993 var Kjell Norvin. Forlagstyret bestod av Rolf Skjelstad, Kjetil Kiran, Kari Kjølle, Are Meinich, Magnus H. Werterberg, Elisabeth Paus og Tor Nilssen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 494 Veggen Christian Norberg-Schulz
 • 494 Mellom Høgfjell og fjord Mette Eggen
 • 495 Utstilling som secenografi
 • 495 Bøker
 • 496 Designbasert næringsutvikling i kunstbyen Risør Solveig Lønne Christiansen
 • 503 Innredning og design Solveig Lønne Christiansen
 • 504 Finnes det ennå en fremtid for norsk møbeldesign? Solveig Lønne Christiansen
 • 509 Aluminium - nye muligheter i møbelproduksjonen Solveig Lønne Christiansen
 • 510 Restaurering og Gjenskaping Solveig Lønne Christiansen
 • 511 Virksomhetsprofilering Solveig Lønne Christiansen
 • 512 Bergenske møbeldesignere med visjoner Solveig Lønne Christiansen
 • 518 Modum Rådhus, Festsal i kulturhuset Ljøterud Ødegård Drammen
 • 520 NSB Jernbaneskolen NSB Arkitektkontor
 • 522 Kontor for Asplan i Brambangården, Bærum Arkiforum AS
 • 524 Ombygging av foajé i Agder Teater, Kristiansand Yvonne Krøger
 • 527 Innredning sv Bislet høgskoleskolesenter, Oslo Astrid B Frøvig
 • 530 Design manegment - nye strategier i designbasert virksomhet Astrid B. Frøvig
 • 535 Tredimensjonal formgivning på data Birger Sevaldson
 • 539 Platou og interiørarkitektene Ingvar Mikkelsen
 • 549 Summary Alison Arderne Olsen
 • 551 Register