1994 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Byggekunst 75år

I dette nummer av Byggekunst har ordene fått brorparten av plassen. Det er selvfølgelig ikke bra at et arkitekturtidsskrift får en slik slagside - språk istedenfor tegninger og bilder. Men denne gangen er bladet konsentrert on hvorledes arkitektur presenteres på trykk - og da blir det lett slik.

Dag Rognlien har lest og reflektert over 75 årganger og mange tusen sider Byggekunst. Denne gjennomgangen av jubilantens gehalt har fått et appendix i form av en samtale om oppgaven for Byggekunst i dag.

Til slutt presenteres Åkervika bro med et tegningsmateriale som gir muligheter for å sette den historiske artikkelen i perspektiv.

Kjell Norvin

Redaktør for Byggekunst Nr.1 - 1994 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Åse Westberg, Ellen Husaas og Solveig Lønne Christiansen.

Forsiden: Skansen, Oslo. Foto: Væring/ F.S. Platou billedarkiv.