1994 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Drammen

Dette nummer av Byggekunst slutter seg til rekken av byportretter redaksjonen startet med i 1991. Portrettet av Halden ble fulgt av Molde og Kristiansund i 1992. Disse presentasjonene la først og fremst vekten på historien og byningsarven. Når turen er kommet til Drammen, har vi valgt å legge tyngdepunktet på byplansituasjonen i dag med perspektiv mot fremtiden. 

Drammen står nå midt i en intens planprosess som omfatter rehabilitering av byens struktur og bygningsmasse. Det er tatt i bruk en rekke virkemidler for å reintegrere nedlagte industriområder, ordne opp i trafikkbelastede byrom og bedre balansen mellom boligstruktur, næringsliv og rekreasjonsområder. Drammen er et eklatant eksempel på de utfordringer norsk bykultur står overfor i dag.

Kjell Norvin

Redaktør for Byggekunst Nr.2 - 1994 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Åse Westberg, Ellen Husaas og Solveig. Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalget bestod av Niels Marius Askim, Einar Berg, Bente Blichner, Ann Elin Bratset, Astrid Frøvig, Elisabeth Paus.

Forsiden: Drammen, Torgeir Vraas plass. Foto: Devegg Ruud.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 69 Endring Kommentar ved Karl Otto Ellefsen
 • 69 Drammen Kommentar ved Mette Eggen
 • 77 Drammen - et stykke norsk bykultur Leder ved Kjell Norvin
 • 79 Tilfeller Drammen Trond Skjefstad belyser bakgrunnen, motivene og resultatet av idekonkurransen "Drømmen om Drammen"
 • 82 Drammens frmtid Tor Selstad har utarbeidet en scenarioanalyse for Drammen
 • 92 Drammen - to byer langs elva Bjørn Veirud tar for seg etappene i utviklingen av Drammen by
 • 98 Drammen by - planarbeider for byreparasjon Bjørn Veirud trekker opp linjene for planarbeidet som utføres i Drammen
 • 106 Byplaner - veiplaner - bykirurgi Terje Tollefsen forteller om nye planleggingsmetoder brukt i praktisk byforming i Drammen
 • 116 Strømsø sentrum Erik Ødegård om situasjonen rundt Strømsø torg
 • 118 Der er ikke nok med én time i Drammen Kjell Notvin gir inntrykk fra en sykkeltur i Drammen
 • 122 Magasinet Arkitektkompagniet AS
 • 124 Torgeir Vraas plass 4 Ljøterud Ødegård Drammen
 • 126 Gyldenløve brygge Jan Øyvind Berntzen, sivilarkitekt MNAL
 • 128 Prismet Per Anders Nordby, sivilarkitekt MNAL
 • 130 Hauges gate 15, 17, 21 og Øvre torggate 12 Jan Øyvind Berntzen, sivilarkitekt MNAL
 • 132 Uni forsikring, Brannvaktkvartalet 4 B Arkitekter AS
 • 134 Hesselbergs gate Sivilarkitekt MNAL Jan Øyvind Berntzen og sivilarkitekt MNAL Trond Fossen
 • 136 Parkallen Arkitektkompagniet AS
 • 138 Tilbygg til Baptistkirken AS3A arkitektur og design AS
 • 140 Summary Alison Arderne Olsen