1994 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Prosjekter og bygg

Denne utgaven av byggekunst viser bygg for ulike formål. Selv om byggene er forskjellige både i formspråk og konstruksjon, viser de, hver på sin måte, en vilje til arkitektonisk helhet. Arkitektene presenterer her utvalgte arbeider for hverandre og andre arkitekturinteresserte.

Redaktør for Byggekunst Nr.3 - 1994 var Bjørn Larsen. Forlagstyret bestod av Elisabeth Paus, Kari Kjølle, Are Meinich, Gudrun Molden, Petter Moshus, Tor Nilssen, Dag Leyre Olsen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 142 Kontoret Karl Otto Ellefsen
 • 142 Dagen prosjekter - framtidas kulturminner? Mette Eggen
 • 143 Erik Langdalens faglige testamentet Bjørn Røe
 • 144 Naturen og menneskeverket Gunnar Bugge
 • 144 Å fortelle om stavkirker Kjell Norvin
 • 153 Prosjekter og bygg Bjørn Larsen
 • 154 Stavanger aftenblad, Time Hoem Kloster Schjelderup, Tonning, Sivilarkitekter MNAL
 • 160 Universitetssenteret på Dragvoll del II, Trondheim KS Per Knudsen, Arkitektkontor AS
 • 173 15 år etter Bjørn Larsen
 • 178 Undringens vei Christian Norberg-Schulz
 • 188 Observasjonstårn, Åkersvika, Hamar Niels Torp AS
 • 192 Stovner politistasjon, Oslo Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS
 • 198 Norsk ambassade ved ekvator 15 nord 15 syd Magne Magler Wiggen
 • 201 Starthus utfor herrer Kvitfjell, Ringebu Lund Hagem Arkitekter AS
 • 203 Den besværlige byggeskikken Hans-Jacob Roald