1994 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Boliger

Dette nummeret av Byggekunst viser boliger. Eksemplene spenner fra hytte via tett småhusbebyggelse til boliggård i by, og fra nybygg i jomfruelig terreng til rehabilitering av eksisterende bebyggelse.

Redaktør for Byggekunst Nr.4 - 1994 var Bjørn Larsen. Forlagstyret bestod av Elisabeth Paus, Kari Kjølle, Are Meinich, Gudrun Molden, Petter Moshus, Tor Nilssen, Dag Leyre Olsen.