1994 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Byggverk for samferdsel

Byggekunst nr. 5-1994 tar utgangspunkt i bygging for samferdsel. Den flerfaglige innsatsen på dette feltet har tidligere vært berørt i Byggekunst nr. 1, 1993 - «Gater, veier og plasser», og i Byggekunst nr. 7, 1993 - «Plan i tide». I dette nummer retter Byggekunst først og fremst søkelyset mot byggverkene, detaljeringen og ingeniørenes og arkitektenes integrerte planlegging.

Redaktør for Byggekunst Nr.5 - 1994 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Åse Westberg, Ellen Husaas og Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalget bestod av Niels Marius Askim, Einar Berg, Bente Blichner, Ann Elin Bratset, Astrid Frøvig, Elisabeth Paus.

Forsiden: Essingbroen. Foto: Rudolf Schicht.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 262 Regelpoetikk Kommentar ved Karl Otto Ellefsen
 • 262 Veien og vi Kommentar ved Mette Eggen
 • 263 Bygge i dalen - tradisjon og utvikling Bokomtale ved Henriette Salvesen
 • 263 En reise gjennom norsk byggekunst Bokomtale ved Chr. Norberg-Schulz
 • 269 Bro mellom profesjonene Bjørn Larsen innleder om temaet
 • 270 Veger til vakrere bruer Hans Thomas Øderud
 • 272 Ringsakerbrua, Ringerike Eggen & Mjøset Arkitekter AS
 • 278 Essingbroen Richard J. Dietrich, Dipl. Ing., arkitekt
 • 248 Talkirchenbroen Richard J. Dietrich, Dipl. Ing., arkitekt
 • 290 Dolstad gangbru, Vefsn Selberg Arkitekter AS
 • 292 Nilsby bro Arkitektene MNAL Kjell Lund og Nils Slaatto
 • 296 Bomstasjon for Nordhordlandbrua, Bergen-Meland Arbeidsfellesskapet Arkitektene: MNAL Kjell Lund og Nils Slaatto, Lunde & Løvseth AS, Hindhamar-Sundt Thomassen AS
 • 298 Grenland bro, Porsgrunn-Bamle Arbeidsfellesskapet Arkitektene MNAL Kjell Lund og Nils Slaatto, Lunde & Løvseth AS, Hindhamar-SundtThomassen AS
 • 300 Malstrømobservatoriet, Bodø BOARCH Arkitekter AS
 • 304 Anonyme bruer og arkitektonisk form Knut Selberg
 • 305 Hydro ernergistasjon, et idékonsept Arkitektkontoret GASA AS v/Espen Dahl, Lie og Øvrebø Arkitekter Al'\TS v/Knut Thomas Lie
 • 308 Vestibyle i Majorstuhuset, Oslo Kristin Jarmund AS
 • 309 Møterom for Oslo sporveier, Oslo Kristin Jarmund AS
 • 310 Grønland T-banestasjon, Oslo Eggen & Mjøset Arkitekter AS
 • 316 Ny oppgang for nationaltheateret stasjon, Oslo Eggen & Mjøset Arkitekter AS