1994 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Grønnstruktur

Dette nummer av Byggekunst tar for seg grønnplanlegging som premiss i den kommunale arealforvaltning og planlegging. Målet er å vise betydningen av å arbeide med den grønne struktur ut fra tanken om det grønnes flefunksjonelle muligheter. 

Artiklene kaster lys over hvilke kriterier vi må sette til grønne arealer i byene dersom de både skal gjøre skikkelig nytte som helse- og trivselsverdier, oppfylle kravene til vårt ønske om biologisk mangfold og spille en rolle som arkitektoniske komponenter i bybildet. Vi presenterer også to nyoppførte, sentrale bygninger i hovedstadens bybilde: Oslo Tinghus og VG-huset. De utgjør første fase i oppbyggingen av det omstridte Dittenkvartalet, og blir behørig omtalt av GNS.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst Nr.6 - 1994 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Åse Westberg, Alf Haukeland, Ellen Husaas og Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalget bestod av Knut Hjeltnes, Ellen  Klingenberg, Anne-Karine Halvorsen Thoren, Dag Tvilde.

Forsiden: Rambla, Barcelona. Foto: Bjørn Haakenaasen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 322 Hetropolis Kommentar ved Karl Otto Ellefsen
 • 322 Synliggjør grønnstrukturen! Kommentar ved Mette Eggen
 • 323 Bokomtaler ved Chr. Norberg-Schulz og Kari B. Thorp
 • 324 Tre brev til byggekunst fra Nils Roar Øvsthus
 • 331 Grønnstruktur i fokus Leder ved Ellen Husaas
 • 332 Hvorfor grønnstrukturplanlegging nå? Anne-Karine Halvorsen Thoren
 • 339 Parken - et rom for tanke, lengsel, tilflukt og vederkvegelse Patrik Grahn
 • 342 Paradiset, barndommen og grønnstrukturen Mette Eggen
 • 344 Grøntstruktur som arkitekturkomponent i bybildet Alf Haukeland
 • 346 Hr. Dahlmans hage Ellen Husaas intervjuer Inge Dahlman
 • 351 Bynaturen som grunnlag for opplevelse av biologisk mangfold Signe 1yhuus
 • 354 Sandefjords grønne plakat Per Rønningen og Anne-Karine Halvorsen Thoren
 • 358 Summary Peter R. Wigglesworth
 • 360 Oslo tinghus, Oslo Østgaard Arkitekter AS
 • 370 VG-huset, Oslo Lund & Slaatto Arkitekter AS
 • 383 Rygg mot rygg Chr. Norberg-Schulz vurderer VG-huset og Oslo Tinghus