1994 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Tema: Økobygget

Byggekunst nr. 7, 1994 inneholder beskrivelser av økologiske prosesser, og viser dessuten eksempler på bygg der en økologiske tenkemåte har influert på utformingen. Vi søker å belyse sammenhengen mellom det stoffskiftet som går for seg i bygningene, og de økologiske kretsløp som byggene skal føye seg inn i.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr 7-1994 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Åse Westberg, Alf Haukeland, Ellen Husaas og Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalget bestod av: Knut Hjeltnes, Ellen Klingenberg, Anne-Karine Halvorsen Thorén og Dag Tvilde.

Forsiden: Prøvehus, Mautitzberg slott. Foto Sverre Fehn.