1994 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Økobygget

Byggekunst nr. 7, 1994 inneholder beskrivelser av økologiske prosesser, og viser dessuten eksempler på bygg der en økologiske tenkemåte har influert på utformingen. Vi søker å belyse sammenhengen mellom det stoffskiftet som går for seg i bygningene, og de økologiske kretsløp som byggene skal føye seg inn i.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr 7-1994 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Åse Westberg, Alf Haukeland, Ellen Husaas og Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalget bestod av: Knut Hjeltnes, Ellen Klingenberg, Anne-Karine Halvorsen Thorén og Dag Tvilde.

Forsiden: Prøvehus, Mautitzberg slott. Foto Sverre Fehn.