1994 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Utstilling som prosjekt

Fra siste del av forrige århundre har utforming av utstillinger for håndverk og industri, næringsliv og museale samlinger vært en tilbakevendende oppgave for arkitekter. For landsutstillingene opp mot første verdenskrig lå oppgaven først og fremst i områdeplanlegging og bygninger. Siden er det etablert en rekke faste utstillingslokaler. Fra mellomkrigstiden og frem til i dag har derfor tyngdepunktet i utfordringen dreiet over mot selve utstillingens presentasjonsform.

Utstillinger er viktige begivenheter i det moderne samfunnsliv. Dette nummeret av Byggekunst fokuserer på utstillingsformen som oppgave for arkitekter og interiørarkitekter. 

Interiør i Oslo tinghus og VG presenteres også.

Redaktør for Byggekunst nr 8-1994 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Åse Westberg, Alf Haukeland, Ellen Husaas og Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalget bestod av: Knut Hjeltnes, Ellen Klingenberg, Anne-Karine Halvorsen Thorén og Dag Tvilde.

På omslaget: Den nymonterte Kinasamlingen ved Vestlandske Kunstindustrimuseum. Foto Atle Kårstad.