1995 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Flyplasser

Dette nummer av Byggekunst viser flyplasser. Størstedelen av tidsskriftet er viet prosjektet for ny hovedflyplass - Oslo lufthavn Gardermoen. Dessuten vises blant annet de nybygde anleggene på Trondheim lufthavn Værnes og Molde lufthavn Årø. Artiklene omfatter generell problematikk, forberedelser, planer, landskapsbehandling, bygg og møbler. Av tidligere publiserte flyplasser i Byggekunst kan nevnes: Stavanger lufthavn Sola i nr. 8 1987, Bergen lufthavn Flesland i nr. 1 1989, Oslo lufthavn Fornebu i nr. 1 1989 og Bodø lufthavn i nr. 7 1991.

Redaktør for Byggekunst Nr. 1 - 1995 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Gro Gjestrud, Alf Haukeland, Ellen Husaas og Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalget bestod av Knut Hjeltnes, Ellen  Klingenberg, Anne-Karine Halvorsen Thoren, Dag Tvilde.

Forsiden: Oslo lufthavn Gardermoen: Ekspedisjonsbygning, tårn og stasjonsbygning. Utsnitt av modell. Foto: Teigens Fotoatelier AS.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 2 Styring Kommentar ved Karl Otto Ellefsen
 • 2 Den vanskligste stedsforståelsen Kommentar ved Mette Eggen
 • 3 Arkitekturteori og bygningsanalyse Bokomtale ved Christian Norberg-Schulz
 • 4 Rehabilitering - konstruksjoner i tre Bokomtale ved Olav Bjerve
 • 4 Både funksjonalist og kulturradikaler? Bokomtale ved Kjell Norvin
 • 4 Slik bygger vi Bokomtale ved Christian Norberg-Schulz
 • 5 Vellykket arkitekturserie Omtale ved Christian Norberg-Schulz
 • 5 Den store trebyen Bokomtale ved Christian Norberg-Schulz
 • 11 Flyplassens plass i bildet Leder ved Bjørn Larsen
 • 12 Internationale flyplasser Gudmund Stokke
 • 17 Hovedflyplass for østlandsområdet Kjell Norvin
 • 20 Intensjonsgrunnlaget for arkitektur og design Oslo lufthavn Gardermoen Nina Dillingøen
 • 22 Oslo lufthavn Gardermoen - miljøtilpasset hovedflyplass Astri Svenkerud
 • 24 Oslo lufthavn Gardermoen: helhetsplan Aviaplan AS
 • 30 Oslo lufthavn Gardermoen: adkomstsonen Arbeidsfellesskapet Multiconsult Grøner
 • 36 Oslo lufthavn Gardermoen: Ekspedisjonsbygning Aviaplan AS
 • 44 Gardermoen stasjon Aviaplan AS
 • 48 Oslo lufthavn Gardermoen: tårn og sikringsbygning Aviaplan AS
 • 52 Summary Alison Arderne Olsen
 • 53 Haikou Meilan - Hainan Nordic Airport Planners
 • 56 Trondheim lufthavn Værnes: terminalbygg A ARC Arkitektene Rødahl og Clausen AS
 • 64 Værnes stasjon ARC Arkitektene Rødahl og Clausen AS
 • 68 Nye norske flyplassmøbler på Værnes Omtale ved Solveig Lønne Christiansen
 • 70 Molde lufthavn Årø: ekspedisjonsbygg Eivind Øyen sivilarkitekt MNAL