1995 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Med røtter i nord?

Dette nummer av Byggekunst berører arkitektur med røtter i nord. Temaet belyses gjennom presentasjon av nyere bygg som i seg selv avspeiler spenningsfeltet mellom impulser utenfra og røtter i nord. Denne problematikk drøftes også gjennom teoretiske artikler. Dette nummeret er støttet med midler fra Norsk kulturfond.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst Nr. 2 - 1995 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Gro Gjestrud, Alf Haukeland, Ellen Husaas og Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalget bestod av Knut Hjeltnes, Ellen  Klingenberg, Anne-Karine Halvorsen Thoren, Dag Tvilde.

Forsiden: Frognerseteren stasjon. Arne Henriksen, siv.ark MNAL. Foto: Jiri Havran