1995 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bygg i Norge

Dette nummer av Byggekunst viser noen større bygg som nettopp er ferdigstilt. Sammen danner de et bilde av tendenser i norsk arkitektur i dag som kan sammenfattes under betegnelsen nordisk modernisme.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst Nr. 3 - 1995 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Gro Gjestrud, Alf Haukeland, Ellen Husaas og Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalget bestod av Knut Hjeltnes, Ellen  Klingenberg, Anne-Karine Halvorsen Thoren, Dag Tvilde.

Forsiden: Statoil Trondheim Forskningssenter på Rotvoll. Foto: Roar Øhlander

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 138 Panoramisk by Kommentar ved Karl Otto Ellefsen
 • 138 Presentasjon av bygde omgivelser Kommentar ved Mette Eggen
 • 139 Arkitekturteori og bygningsanalyse Replikk fra Staale Sinding-Larsen til Christian Norberg-Schulz bokomtale
 • 139 Summary Peter R. Wigglesworth
 • 147 En selvstendig plass Leder ved Bjørn Larsen
 • 148 Helga Engs hus, Universitetet i Oslo Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS
 • 157 Helga Engs hus Kritikk ved Christian 1orberg-Schulz
 • 158 Prosjekt for universitetsbibiliotek, Universitetet i Oslo Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS
 • 160 Tilbygg, St. Hallvard kike og kloster, Oslo Lund & Slaatto Arkitekter AS
 • 164 Karmelittklosteret, Tromsø Lund & Slaatto Arkitekter AS
 • 167 I nærheten av det sakrale rom Kjell Lund om den kirkelige byggeoppgave
 • 172 Alf akvamiljø, Randaberg Hoem Kloster Schjelderup Tonning sivilarkitekter MNAL og Haga Grov Sylten sivilarkitekter MNAL
 • 177 Arkeologisk museum, Stavanger Hoem Kloster Schjelderup Tonning Sivilarkitekter MNAL
 • 182 Ole Bulls plass, Bergen Arkitektgruppen Cubus AS
 • 185 Statoil Trondheim, forskningssenter op Rotvoll KS Per Knudsen Arkitektkontor AS
 • 193 Statoil på rotvoll Kritikk ved Svein Rasmussen
 • 195 Gjennomføring av byggesaken og det arkitektoniske resultat Siri Hunnes Blakstad og Tore Haugen