1995 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Arkitekten Ove Bang

Dette nummer av Byggekunst kommer ut samtidig med utstillingen i Norsk Arkitekturmuseum som markerer at det er 100 år siden Ove Bang ble født. 

Funksjonalismen i Norge er tidligere behandlet i Byggekunst nr. 1/1966. Funksjonalismen i Norden er behandlet i Byggekunst nr. 3-4/1980. Funkisfragmenter fra Norge og utland er behandlet i Byggekunst nr. 7/1989.

Redaktør for Byggekunst Nr. 4 - 1995 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Gro Gjestrud, Alf Haukeland, Ellen Husaas og Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalget bestod av Knut Hjeltnes, Ellen  Klingenberg, Anne-Karine Halvorsen Thoren, Dag Tvilde.

Forsiden: Det Norske Lutherske Indremisjonsselskapsbygg. Foto: Fotokompaniet/NAM.

«OVE BANG 1895-1942»
Utstillingen «Ove Bang 1895-1942 - en funksjonalistisk arkitekt» vises i Norsk Arkitekturmuseums lokaler i Kongens gate 4 i tiden 1.6.-20.8. 1995.

Produsent: Norsk Arkitekturmuseum vi Torill Bjordal, Hallvard Bugge, Are Carlsen, Marthe Disen, Camilla Qjendem, Eva Madshus, Espen Thomasgaard, Kristin Ødemarksbakken og Ulf Grønvold (faglig ansvarlig). Utstillingsarkitekt: Niels Marius Askim og Lars Lantto, sivilarkitekter MNAL. Plakat: GRID Strategisk Design AS vi Reidar Holtskog. Fotografer: Nye fotografier er tatt av Terje Solvang, Jon Haug og Are Carlsen. Modeller: Jørn Reiner (Det Norske Lutherske Indremisjonsselskaps bygning) og John Hestermann (Samfunnshuset).

Følgende arkitektstudenter ved NTH i faget «Nordisk arkitekturhistorie» har laget modeller av Bangs eneboliger: Pia Willems, Lea Katrine Winterhalter, Leif Houck, Eli Samuelsen, Stein Jenssen, Lars Riese, Christin Johannessen, Cathrine Hovden, Anita Moum, Ingrid R. Gundersen, Øyvind Sund/i, Fritz H. Halvorsen, Kjell Marius Mathiesen, Beate Eikrem, Berit fri. Galaaen, Tove Nordgaard, Ingunn Hylen Thomassen, Kaj Lea, Kjersti Bora, Lars Dugstad, Per Martin Landfold, Mona Asgård, Anniken Andersen, Målfrid Aursland og Anette Svedbak.

Norsk Arkitekturmuseum takker Wenche Findal for råd og Hougen og Solheim Arkitektkontor AS v/ Finn Geiran for donasjon av Ove Bangs arkiv og utlån av materiell. En takk også til Olav S. Platou, Kerstin Gjesdahl Noach, Frode Rinnan og Bjørg Schanche.

Utstillingen er sløttet av Norsk kulturråd og Kulturdepartementet.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 215 En lang vei Leder ved Bjørn Larsen
 • 216 Tolv år for funksjonalisme Ulf Grønvold
 • 221 Summary Alison Aderne Olsen
 • 223 Ove Bang Biografiske data, liste over prosjekter og utførte arbeider, og indeks til Ove Bang i Byggekunst
 • 226 Biografiske nøkler til Ove Bangs modernisme Wenche Findal
 • 230 Boligprosjekt for OBOS Ove Bang
 • 234 Enebolig Ditlev-Simonsen Ove Bang
 • 240 Enebolig Sogn Hageby (Villa Steen) Ove Bang
 • 241 Enebolig Bestun (Villa Imset) Ove Bang
 • 242 Enebolig Sogn Hageby (Villa Hansen) Ove Bang
 • 244 Enebolig Sogn Hageby (Villa Stousland) Ove Bang
 • 246 Enebolig Bygdøy (Kongeskogen) Ove Bang
 • 247 Folkkebiblioteket i Sarpsborg Ove Bang
 • 250 Oslo tinghus Ove Bang
 • 254 Det norske lutherske indremisjonsselskaps bygg Ove Bang
 • 260 Samfunnshuset Ove Bang