1995 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Kirkegårder

Kirkegårder og gravlunder er sentrale arbeidsoppgaver for landskapsarkiteker. Med dette nummer av Byggekunst ønsker vi å belyse denne vesentlige delen av norsk landskapsarkitektur og peke på utfordringene som ligger i synsranden - både som kulturoppgave, og med hensyn til lokalisering, funksjonskrav og form. Sist Byggekunst tok for seg dette emnet var i nr. 4 1990, som var en samnordisk produksjon og som berørte nordiske landskap på bred basis der også gravlunden ble behandlet. 

I tillegg til temadelen presenterer vi to interiører og to bygg.

Kjell Norvin

Redaktør for Byggekunst Nr. 5 - 1995 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Gro Gjestrud, Alf Haukeland, Ellen Husaas og Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalget bestod av Knut Hjeltnes, Ellen  Klingenberg, Anne-Karine Halvorsen Thoren, Dag Tvilde.

Forsiden: Fra Nedre gravlund, Ålesund. Foto: Karsten Jørgensen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 270 Et faglig-pedagogisk alternativ? Kommentar ved Karl Otto Ellefsen
 • 270 Landskap ved livets slutt Kommentar ved Mette Eggen
 • 271 Konsekvensutredning og den offentlige diskusjon Replikk fra Rune Andreassen til Karl Otto Eliefsens kommentar i Byggekunst nr. 2-95
 • 271 En moderne arkitekt Bernt Heiberg omtaler boken Vilhelm Lauritzen - en moderne arkitekt
 • 272 Vandring i gater mellom to permer Guy Tschudi-Madsen omtaler Allan B. Jacobs' bok Great Streets
 • 273 Til inspirasjon og forståelse Trygve Sundt omtaler The Woodland Cematery - Toward a Spiritual Landscape
 • 283 Kirkegården er en arkitekturoppgave Leder ved Alf Haukeland
 • 284 Hvorfor kirkegårder? Biskop Georg Hille
 • 286 Kirkegården som speil for norske landskapsarkitektur Karsten Jørgensen
 • 293 Kirkegårdens plass - i landskapet og i folket Helge Klingberg
 • 296 Kirkegården - et sakralt landskapsrom Ellen Husaas og Kirsten Lunde
 • 298 Vestre gravlund Ellen Husaas
 • 300 Skogskirkegården på Kongsberg Ellen Husaas
 • 302 Hol kirkegård Kirsten Lunde
 • 304 Haslum kirkegård - utvidelse Kirsten Lunde
 • 306 Kirkegården i kulturhistorisk belysning Sven-Ingvar Andersson
 • 310 Summary Alison Aderne Olsen
 • 311 NAK Marienlyst - programhus 4B Arkitekter AS
 • 316 Høgskolen i Oslo, avdeling Bislet 4B Arkitekter AS
 • 324 Restaurant "To rom & kjøkken" Randi Grimeland og Nils E. Røsvik, sivilarkitekter
 • 328 Showrom, David-Andersen Riss AS