1995 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Norske arkitekter for bærekraftig utvikling

NAL har i år sin kampanje for bærekraftig arkitektur under navnet NABU, og vier også Arkitekturdagen 1995 til dette tema. Espen Dahl og Bente Florelius fra NABU-kampanjens arbeidsutvalg har deltatt sammen med redaksjonen i planleggingen av dette nummer, som tar sikte på å gi et bilde av hvilke utfordringer som står foran oss på dette området. Tidligere har Byggekunst behandlet arkitektur med økologisk innfallsvinkel i Byggekunst nr. 7 1994.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst Nr. 6 - 1995 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Gro Gjestrud, Alf Haukeland, Ellen Husaas og Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalget bestod av Knut Hjeltnes, Ellen  Klingenberg, Anne-Karine Halvorsen Thoren, Dag Tvilde.

Forsiden: Fra Center for Regenerative Studies, California. «Riverfront building». Foto: Milroy & McAleer.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 334 BKU - Ting og tegn Kommentar ved Karl Otto Ellefsen
 • 334 I skuggen av framtida Kommentar ved Mette Eggen
 • 335 Den store dansker Christian Norberg-Schulz omtaler boken C.F Hansen
 • 335 Borromini lever! Christian Norberg-Schulz omtaler boken Das Architektursystem Borrominis
 • 340 Fra "plan i tide!" til "NABU" Leder ved Asle Strøm
 • 342 Arkitektur for bærekraftig utvikling Asle Strøm redegjør for bakgrunnen for NABU-kampa1~en
 • 344 Bærekraft i nationalt perspektiv Anne Sæterdal
 • 346 Kvalitet i miljøarbeidet Osmund Ueland
 • 348 Et bærekraftig samfunn? Inntrykk fra Bhutan ved Ingun Bruskeland Amundsen og Chris Butters
 • 354 Et skritt i riktig retning Lars Peder Hedberg om stiftelsen Det Naturliga Steget
 • 356 Resirkulasjonssenter i California Dougherty + Dougherty
 • 346 Verksted som arbeidsform Hanne Wilhjelm
 • 366 Erfaringer fra arkitekturverkstedene Hanne Wilhjelm
 • 368 Verksted Hammerfest Hanne Wilhjelm
 • 372 Verksted Rena Hanne Wilhjelm
 • 376 Verksted Tinnheia Hanne Wilhjelm
 • 379 Verksted Førde Hanne Wilhjelm
 • 384 Verksted fornebu Bjørn Larsen
 • 390 Reguleringsplan for Emma Hjorth Plan- og bygningsetaten i Bærum, planavdelingen ved Finn Østmo
 • 392 Summary Alison Arderne Olsen