1995 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Boliger

Dette nummeret av Byggekunst har igjen boligen som tema, og viser eksempler fra inn- og utland. Bolig som byggeoppgave er stadig aktuell, og løses stadig på nye måter. Sist Byggekunst hadde temaet boliger oppe var i nr. 2/93 og 4/95.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst Nr. 7 - 1995 var Bjørn Larsen. Redaksjonen bestod av Kjell Norvin, Gro Gjestrud, Alf Haukeland, Ellen Husaas og Solveig Lønne Christiansen. Redaksjonsutvalget bestod av Knut Hjeltnes, Ellen  Klingenberg, Anne-Karine Halvorsen Thoren, Dag Tvilde.

Forsiden: Fra Jørn Utzons bolig på Mallorca. Foto: Christian Norberg Schulz.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 398 Livsform Kommentar ved Karl Otto Ellefsen
 • 398 Enebolighagen Kommentar ved Mette Eggen
 • 399 The Jumping Jencks Christian Norberg-Schulz omtaler the Architecture of the Jumping Universe.
 • 399 Fra Firenze til fredrikstad Unnleiv Bergsgard omtaler Historiske byer. Fra renessansen til industrialismen
 • 400 Jørn Utzon and the importance of the primitive Summary ved Alison Arderne Olsen
 • 407 Horisonten Leder ved Bjørn Larsen
 • 408 Tomannsbolig i Tonsenveien Knut Hjeltnes, sivilarkitekt MNAL
 • 414 Huset Kritikk av Tomannsbolig i Tonsenveien ved Christian Norberg Schulz
 • 416 Enebolig Axelsson / Berge, Stavanger Trine Sylten og Helge Schjelderup, sivilarkitekter MNAL
 • 420 Enebolig Halvorsen, Larvik Einar Dahle Arkitekter
 • 425 Hytte Sahlberg, Ås Einar Dahle Arkitekter
 • 328 Hytte Hersøya, Karlsøy Sigurd Hamran Arkitekt MNAL NPA
 • 430 Jørn Utzon og det opprinnelige Christian Norberg-Schulz
 • 438 Sejimas villa i skogen Gunnhildur Gunnarsdåttir
 • 442 Umberto Riva - en arbeidsmetode Gennaro Postiglione
 • 448 Høyås bo- og rehabiliteringssenter, Oppegård Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS