1996 - nr. 1-2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Norsk samtidsarkitektur 1990-95

Norsk samtidsarkitektur 1990-95 

Det tar tid å skape en tradisjon. Man må ville det samme over lengre tid for at et mønster skal dannes. Men får man bekreftet ved gjentatte øvelser at en handling er fornuftig, så kan den etter hvert få drahjelp av sedvanens tyngdelov.

La oss håpe det er i ferd med å skje med presentasjonen av norsk samtidsarkitektur. For nå er det tredje gang på rad Norsk Arkitekturmuseum og Byggekunst, med fem års mellomrom, samarbeider om utstilling og katalog som viser det beste i norsk arkitektur fra de siste årene. 

Egentlig startet det allerede i 1978 da NAM laget utstillingen «10 år norsk arkitektur», som hadde en egen katalog i svart/hvitt. I 1986 samarbeidet Arkitekturmuseet og Byggekunst om en mønstring i anledning NALs 75-årsjubileum. «Norsk arkitektur 1975-85» het utstillingen den gang. Og i 1990 produserte vi femårsoversikten «Norsk samtidsarkitektur 1985-90». Av alle disse utstillingene ble det laget en engelsk versjon, og de vandret lenge i utlandet. Dette ble finansiert av Utenriksdepartementet.

Slike mønstringer er viktige: Allmennheten får sett en konsentrert fremstilling av høydepunktene i en periode, og for fagfolk bør utstillingen virke inspirerende. 

De femti bygningene som har sluppet gjennom nåløyet denne gang, er plukket ut av en jury bestående av Trine Sylten, Helga Tveit, sivilarkitekter MNAL, Kolbrun Ragnarsdottir, sivilarkitekt FAI, Bjørn Larsen, redaktør av Byggekunst, Ulf Grønvold, direktør for Norsk Arkitekturmuseum, og Peter Davey, redaktør av The Architectural Review i London. 

Utstillingen er støttet av Kulturdepartementet, NAL, Statsbygg og Husbanken. Arkitektene som får sine arbeider vist på utstillingen, er også bedt om å støtte produksjonen. 

Om juryen har funnet frem til de beste bygningene fra første halvdel av 90-tallet, kan avgjort diskuteres. Men selv føler vi at utvalget dokumenterer at det er god bredde i toppen av norsk samtids-arkitektur, og at det er grunn til å komme med en ny oppsummering ved tusen årsskiftet. 

Ulf Grønvold 


Utstillingen og katalogen er blitt til i et samarbeid mellom Norsk Arkitekturmuseum og Byggekunst. Arkitekturmuseets medarbeidere har vært Maria Kielland Krag (utstillingsarkitekt), Bjørn Andreassen og Ulf Grønvold. Plakaten er formgitt av GRID Strategisk Design AS v/Reidar Holtskog. 

Redaktør for nr. 1-2-1996 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Hussaas. Interiør: Solveig Lønne Christiansen. Lay-out: Kjell Norvin. Redaksjonsutvalg: Knut Hjeltnes, Ellen Klingenberg, Anne-Karine Halvorsen Thorén, Dag Tvilde. 

Forlagstyret bestod av Elisabeth Paus (NIL) (leder), Kari Kjølle, Are Meinich, Gudrun Molden, Peter Moshus, Tor Nilssen (NLA) og Dag Leyre Olsen.

Forsiden: Utstillingens plakat. GRID Strategisk Design AS

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 7 Norsk samtidsarkitektur 1990-95 Ulf Grønvold
  • 9 - human and ecological dimensions never forgotten Peter Davey
  • 18 Norsk samtidsarkitektur - presentasjon av 50 utvalgte bygg
  • 70 Samtid - 4 år igjen til de store oppsummeringer Kommentar ved Karl Otto Ellefsen
  • 71 Byggeskikk? Christian Norberg-Schulz
  • 72 Arkitekter skriver om stål Sigmund Asmervik omtaler boken Stål, struktur og arkitektur
  • 73 Arkitektur i Norge Nils Roar Øvsthus omtaler MAN´s årbok