1996 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bygg i Norge

Arkitektur og ansvar 

Byggekunst viste i forrige nummer 50 norske prosjekter fra de siste 5 år. Vi har sett oss tilbake og fått en viss føling med de arkitektoniske strømningene i kjølvannet vårt. Men på samme måte som når man ror, er det ikke tilstrekkelig å stirre bakover hele tiden. En farkost i bevegelse har også en kurs. Denne kursen er bestemt både av farvannet man er inne i og av reisens retning. Dessuten er de klimatiske forhold viktige, og må tas med i betraktning. For arkitekturens del kan vi snakke om arkitektonisk klima. Det er på tide igjen å rette blikket til siden og forover og spørre hvordan klimaet for god arkitektur er akkurat nå, og hvordan det ser ut til å kunne bli. 

Det er stadig blitt hevdet at det er bygd nok hus i verden, og at det nå bare gjelder å bruke de bygninger vi allerede har. Ser vi rundt oss, virker det ikke som om dette er tilfellet. Dagliglivet er under stadig omorganisering. Tidligere ukjente virksomheter dukker opp, og andre opphører eller skifter ham. Enten vi liker det eller ikke. Slik sett er det byggherrene som på mange måter skaper arkitekturens klimatiske forutsetninger. 

På konferansen om en nasjonal arkitekturpolitikk som nylig ble avholdt i Oslo, ble søkelyset rettet nettopp mot byggherrene. Jens Søndergaard fra Danmark hevdet at ansvaret for å få fram en god arkitektur måtte deles med halvparten på arkitekten og halvparten på byggherren. Eller som Richard Rogers fra Storbritannia uttrykte det ved samme anledning: «Arkitekturen kan bare bli så god som din oppdragsgiver.» Statens representant, kulturminister Åse Klevland, sa det var viktig å bruke tid under prosjekteringen, og argumenterte nettopp for at staten som byggherre skulle ta ansvar for å bringe fram den gode arkitektur så vel i enkle bygg som i praktbygg. Klare intensjoner og klar tale fra Kulturdepartementet. Følger landets byggherrer på med å ta ansvaret for denne arkitekturen som egentlig ingen eier? 

Hvem eier arkitekturen? Arkitektur er et fag som vil ha en egen og selvstendig utvikling enten andre vil sette normer for den eller ei. 

Bjørn Larsen 

Redaktør for nr. 3-1996 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin Redaksjonssekretær: Gro Gjestrud Landskap: Alf Haukeland og Ellen Husaas Interiør: Solveig Lønne Christiansen Lay-out: Kjell Norvin

Forlagstyret bestod av Elisabeth Paus, Kari Kjølle, Are Meinich, Gudrun Molden, Petter Moshus, Tor Nilssen, Dag Leyre Olsen.

Forsiden: Toppavsluttning nødtrapp og teknisk del, Felles laboratoriebygg i Lovisenberggata. Foto: Kim Müller.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 5 Bokanmeldelse: Arkitektur i en forvirret tid Bjørn Larsen
 • 6 Arkitektur og byggeskikk Karl Otto Ellefsen
 • 9 Arkitektur og ansvar Bjørn Larsen
 • 10 Felles laboratoriebygg i Lovisenberggata, Oslo ØKAW AS Arkitekter MNAL
 • 18 Fellesprosjekt Adamstuen ØKAW AS Arkitekter MNAL
 • 24 Tre laboratoriebygg – en samtale om prosessen Intervju med ØKAW AS Arkitekter MNAL ved Ingerid Helsing Almaas
 • 29 Three laboratory buildings – a talk about the process ØKAW AS Arkitekter MNAL interviewed by Ingerid Helsing Almaas
 • 32 Kjell Arholms Hus, Stavanger Hoem Kloster Schjelderup Tonning sivilarkitekter MNAL
 • 40 Vigelandsparken besøkssenter, Oslo Div.A Arkitekter AS
 • 44 Skøyen Atrium – kontorbygg og bilforretning, Oslo Lund & Slaatto Arkitekter AS
 • 49 Sparebanken NORs hovedkontor, Oslo Narud-Stokke-Wiig AS sivilarkitekter MNAL
 • 55 Det Kongelige Slott - hovedkjøkken og kantine Narud-Stokke-Wiig AS sivilarkitekter MNAL