1996 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Byggeskikk

Lengslenes jaktmarker

Byggeskikk, dette begrepet som alle og en­hver tar i sin munn og ilegger sin egen betyd­ning, har ligget som en tåkesky over den nor­ske arkitekturen i noen år nå. Forsøk på å få til oppklaring har heller ført til spredning av enda mer tåke enn bedring av sikten.

Oftest har har denne jakten på bygge­­skikk dreiet seg om forsøk på å oppnå sjele­fred ved å trekke med seg og repro­dusere visuelle bilder fra ens egen nære fortid. Romantiserte bilder uten fattigdom, knapp­het, søle og lukter. Videre har ønsket om en byggeskikk først og fremst tatt ut­gangspunkt i slott, kirker, offentlige byg­ninger eller bolig­hus for de bemidlede, mens fabrikker, verk­steder, naust og enkle boliger er utelatt. For­bildene har fortrinns­vis vært fra slutten av forrige århundre eller begynn­elsen av dette, og har gjerne hatt et preg av importert for­dums prakt. Kan dette byggeskikksvermeri ha sitt ut­spring i andre lengsler enn higen etter skjønnhet? Kan det være en lengsel etter en annen tid og en vernet plass i samfunns­hier­arkiet? Kan det være en drøm om å være trygt forankret i en tid som er fjern nok til å være på avstand, men ikke så fjern at den er skremm­ende? Nostalgi (i leksikon definert som sykelig lengsel etter fortiden) har vært, og er til dels, på moten. Men det spørs om ikke også nostalgien blir ganske triviell etter hvert som de nye gamle formene mister nyhetens interesse. Det er krevende å skulle være både gammel og ny på én gang. Vi ser allerede nå at kretsingen om tiden omkring slutten av forrige århundre eller begynnelsen av dette hos noen skiftes ut med funkisnos­talgien. Dette er i alle tilfeller et svært kort tidsrom å granske sine røtter i, sett i forhold til at det har vært mennesker (Homo sapiens) på kloden i 300 000 år. Menneskenes boset­ting strekker seg for øvrig over bare en brøk­del av den tid dyrene har hatt sine boliger.

Arkitekter har nå hatt med seg sine kalkerpapirruller ut i den nære fortid og sam­vittighetsfullt kalkert av den minste detalj på leting etter en byggeskikk. Nærterrenget er saumfart på kryss og på tvers. Men enn om kalkerpapirrullen ble lagt til side, det histor­iske og geograf­iske granskingsfelt ble utvidet, og man kom seg bak fasadene? Da kunne det kanskje komme til syne ikke bare én bygge­skikk, men mange byggeskikker. Gjennom studium av denne uendelige rikdommen ville forhåpentligvis bygg­verkenes indre logikk og prosessene som inspirerer byggeskikkene kunne bli blottlagt. Kanskje arkitektene til og med kunne finne sin egen plass i historien og geografien, og få et aktivt forhold til omgiv­elsene istedenfor passivt å kopiere utvalgte elementer fra den relativt nære fortid.

Bjørn Larsen

Redaktør for nr. 4-1996 var Bjørn Larsen. Redaksj. medarbeider: Kjell Norvin Redaksjonssekretær: Gro Gjestrud Landskap: Alf Haukeland og Ellen Husaas Interiør: Solveig Lønne Christiansen Lay-out: Kjell Norvin

Elisabeth Paus (NIL) (leder) Kari Kjølle, Are Meinich, Gudrun Molden, Petter Moshus, Tor Nilssen (NLA), Dag Leyre Olsen.

Forside: Katedralen og Stadthaus, Ulm. Foto: Einar Dahle.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 5 Forbilder Karl Otto Ellefsen
 • 7 Lengslens jaktmarker Bjørn Larsen
 • 8 Menneskets bolig Christian Norberg-Schulz
 • 12 Man´s home Christian Norberg-Schulz
 • 16 Fra tradisjon til kvalitativ holdning; — momenter for en nytolkning av byggeskikkbegrepet Anne Marit Vagstein
 • 21 Fortidens kompetanse i dagens byggeskikk Ingolf Westbø
 • 26 God byggeskikk forutsetter nytenkning Lene Schmidt
 • 30 Byggeskikk eller arkitektur? Arne Lie Christiansen
 • 34 Dyrearkitekturens økologiske funksjonalisme Juhani Pallasmaa
 • 39 Kirken i Sogn Benedetg Peter Zumthor
 • 44 Ombyggingsprosjektet Gugalun Arezen/ Versam Peter Zumthor
 • 48 Hummerparkene på sørvestlandet Helge Schjelderup
 • 56 Stadthaus i Ulm Einar Dahle