1996 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Infrastruktur

Arkitekturens grenseland 

Det kan være nyttig fra tid til annen å bevege seg i arkitekturens grenseland. Der finner vi også tog, biler, alle elementer i infrastrukturen, og ting vi ellers omgir oss med. Egentlig hører alt fra sokkene dine til det verdensomspennende elektroniske nettverk med til de menneskeskapte omgivelser, og er en del av samme problematikk. Høyspenningslinjers traseer, fiskeoppdrettsanlegg, skog som drives, dyrket mark og parker gir prosessmessige og visuelle forandringer i og av naturen. Disse tingene og fenomenene kan betraktes og vurderes under samme synsvinkel. 

Det å fungere som menneske innebærer å kultivere. Men vår utfordring er å kultivere på en kultivert måte. Det er ikke nok bare å konstruere. Det er noe mer som skal til for å gjøre de menneskeskapte omgivelsene gode å leve i ig med. Fra å være formet av det forrige århundres helt, konstruktøren, har menneskeskapte omgivelser i dette hundreåret mer og mer blitt preget av designeren. Enten vi liker det eller ikke. Enten designeren lykkes eller ikke. Enten designeren tegner med påholden penn fra sin oppdragsgiver eller ikke. Resultatene av dette kan lett oppfattes som overfladiske og motebetonte, og i mange tilfeller er de det. 

Men under de lettere strømningene ligger endringer i teknologi og ressursgrunnlag. Folkevandringer i en hittil ukjent målestokk skaper kulturutveksling og kulturkollisjoner. Sosial struktur endres. Som underlag for designen ligger disse forutsetningene og bestemmer rammene som prosjekteringen kan bevege seg innen. Dette er grunnlaget som arkitekturen og dens grenseland bevisst eller ubevisst forholder seg til. Slik sett kan det være svært nyttig å ta seg ut til arkitekturens grenseland, og oppdage at landskapet rett og slett fortsetter videre utover. 

Bjørn Larsen

Redaktør for nr. 5-1996 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Gro Gjestrud. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Hussaas. Interiør: Solveig Lønne Christiansen. Lay-out: Kjell Norvin. 

Forlagstyret bestod av Elisabeth Paus (NIL) (leder), Kari Kjølle, Are Meinich, Gudrun Molden, Peter Moshus, Tor Nilssen (NLA) og Dag Leyre Olsen.

Forsiden: Flytoget, Gardemobanen. Arbeidsmodell i skala 1:1. Foto: Terje Agnalt.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 7 Omgivelsene ved Skøyen Atrium Arne Sunde
 • 7 Om utdannelsen av interiørarkitekter Liv Arvesen
 • 9 Arkitekturens grenseland Leder ved Bjørn Larsen
 • 10 Utvikling av nye tog for Gardemobanen Iacob Heiberg og Terje Mayer intervjuer av Bjørn Larsen
 • 16 Development of new trains for the Gardermo line Iacob Heiberg and Terje Mayer interviewed by Bjørn Larsen. Translated by Peter R. Wiggelsworth
 • 18 Ekeberganlegget, E6 Ekeberg/Sørenga, Oslo Arkitektskapet
 • 26 Kambo stasjon, Moss NSB Eiendom Arkitektkontoret
 • 30 Overgangsbru, Ås stasjon, Ås NSB Eiendom Arkitektkontoret
 • 32 Kundebehandlingssenter og lokalbillettsalg, Oslo sentralstasjon NSB Eiendom Arkitektkontoret
 • 36 En bygning for biler Gunnhildur Gunnarsdottir
 • 42 Vers une Architecture - i 100 km/h Jacob Munkhammer
 • 48 Ominnredning i administrasjonsbygning, Universitetet i Oslo 4B Arkitekter AS
 • 52 Villa Skofterud/Skard, Oslo 4B Arkitekter AS
 • 56 Galleri i Sir John Soane-museet, London Ingerid Helsing Almaas