1996 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Museer

Reise i tid 

Å forflytte seg fra sted til sted over hele kloden ligger nå innenfor rekkevidde for vanlige mennesker, i hvert fall for den rike del av verdens befolkning. Du kan selv se kenguruen levende i Australia eller oppleve en kunstmønstring i New York. Hele verden kan oppfattes som et eneste stort museum. Men verden forandrer seg, selv om gårsdagen ikke synes nevneverdig forskjellig fra dagen i dag eller forestillingen om morgendagen. De små gradvise og nesten usynlige endringene adderer seg til tidsskifter som du ikke kan stige over lenger; du blir fanget av tiden og plassert inn i en tidsepoke og en kultur. 

Et av de mest brukte temaene i science fiction-litteraturen er reiser i tid. Her fabuleres det omkring tidens natur, i kobling med teorier for så vel universet som atomenes oppbygging. Til tross for denne drømmen om å kunne reise i tid, gir de daglige erfaringene oss likevel følelsen av at tiden beveger seg i en og samme retning. Samme hvor mye vi stritter imot. Time etter time, dag etter dag, år etter år. Fra noe som har vært, via noe som er, til noe som skal bli. Aldri motsatt vei. Fra det kjente til det ukjente. Tidens ensrettede karakter er som kraften i en plante som sprenger seg opp gjennom asfalten. Men den samme kraften fører også til at planten i sin tid visner, og alle spor blir borte og siden glemt. 

Museet er det sted der du kommer nærmest drømmen om å kunne reise i tid. Museene griper øyeblikk i tiden som glir forbi. Der tillates tiden å stå stille; biter blir tatt ut av fortid eller nåtid, frosset og spart for ettertiden. De gir deg en aning om gjenstander og kunnskaper som er eller har vært til stede med full kraft, men nå er visnet eller vil visne bort igjen. Du kan gå direkte inn i ulike tidsepoker, til ulike kulturer, og med din egen tidsepokes og din egen kulturs forestillinger forsøke å se og forstå så godt du kan. Noe mer kan du ikke — men sett i forhold til den totale glemsel, er det likevel svært mye. 

Dette er det krevende utgangspunktet for arkitektens arbeid. Gjennom hver minste detalj skal det bygges opp en ramme om å gripe øyeblikk i tiden som glir forbi. En ramme som skal bære fram og respektere det enkelte museums identitet og gjøre det til et tempel for tid. 

Bjørn Larsen 

Redaktør for nr. 7-1996 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Gro Gjestrud. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Hussaas. Interiør: Solveig Lønne Christiansen. Lay-out: Kjell Norvin. 

Forlagstyret bestod av Are Meinich (leder), Terje Hope (NIL), Aase Hørsdal (NLA), Kari Kjølle, Gudrun Molden og Dag Leyre Olsen.

Forsiden: Fra Edvard Grieg Museum, Bergen. Foto: Pål Hoff

Dette nummeret av Byggekunst var utgitt med støtte fra Norsk kulturråd

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 4 Kay Fisker Bokomtale ved Einar Dahle
 • 5 The Architecture of Peter Celsing Bokomtale ved Einar Dahle
 • 5 Santiago Calatrava Bokomtale ved Arne Eggen
 • 6 Stedskunst Bokomtale ved Nils-Ole Lund
 • 7 Viktige bidrag til boligarkitekturens forståelse Bokomtale ved Sven E. Svendsen
 • 8 Hvordan diskutere arkitektonisk kvalitet? Kommentar ved Karl Otto Ellefsen
 • 11 Reise i tid Leder ved Bjørn Larsen
 • 12 Jærmuseet, Hå Einar Myklebust sivilarkitekter MNAL og HWH sivilarkitekter MNAL NPA
 • 18 Fra Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, Bergen Arkitektgruppen CUBUS AS
 • 24 Sola Ruinkirke, Sola Louis Kloster/Hoem Kloster Schjelderup Tonning sivilarkitekter MNAL
 • 28 Hardangervidda Natursenter, Eidsjord Lund & Slaatto Arkitekter AS
 • 33 Lofotr - Vikingmuseeum på Borg, Vestvågøy BOARCH arkitekter AS
 • 41 Kystmusees Øygarden, Øygarden Maurseth og Helleaker AS
 • 45 Le prix de la liberté, Arromanches LPO arkitektur og design AS
 • 48 Knut Hamsun museum, Hamarøy Steven Holl Architects
 • 52 Møte med en bygd tanke - Daniel Libeskinds jødemuseum i Berlin Omtale ved Bjørn Larsen
 • 56 Summary Peter R. Wiggelsworth