1997 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Boliger

Å finne nåla i høystakken

Vi har nylig vært gjennom en økonomisk oppgang med en bråstopp og et plutselig fall. Det er allmenn enighet om at vi nå er på vei mot neste bølgetopp i økonomien. Det råder uvisshet om et eventuelt kommende fall. I løpet av disse syklusene kan det virke som om boligen snarere har har fått karakteren av å være en en vare enn et sted å bo. Forestillingen om at boligen først og fremst er et investeringsobjekt har vokst seg stadig større og sterkere. Gleden ved å bo kan synes å være glemt. Ser en seg omkring i nye boligområder, vil øyet stort sett fange inn nokså stereotype og uinteressante kulisser rundt innbyggernes liv. De samme bygningsmessige sjablongene preger boligene enten det bor bokelskere, friluftsdyrkere eller veteranbilentusiaster innenfor veggene.

De store og helstøpte prosjekter er fraværende. Ingen dristigheten kan spores. Hull i eksisterende bebyggelse tettes etter hvert av eneboliger, rekkehus og blokker som selges og kjøpes. Utbyggerne fyller tomrommene med gjennomsnittshus for gjennomsnittskjøpere i områder som tilfeldigvis er til salgs. Det dreier seg først og fremst om et forhold mellom selger og kjøper. Her er ingen vyer om forholdet mellom beboere, hus, terreng og klima.

På jakt etter den interessante boligarkitektur vil vi lett få følelsen av å lete etter nåla i høystakken. Men det viser seg heldigvis at det likevel fins noen som vil realisere en drøm, eller i det minste sine ønsker. Ut av dette kan det komme hus som fungerer som modeller i full skala, og samtidig stå som alternativer til de ensidige salgstransaksjonenes dyre og fattige bygninger. 

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.3-1997 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Husaas. Interiør: Anne Helmer Alnæs

Forside: Fra generasjonsbolig med verksted, Bærum. Arkitekt: Bengt Espen Knutsen. Foto: arkitekten