1997 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Byggeoppgaven skole – landskap – prosjekter

Varsko her!

For noen tiår siden var det en daglidags foreteelse å høre rop fra byggeplassene. Det var skytebasen som ropte: «Varsko her! Fyr her!» Han hadde en spesiell måte å rope på som bar langt. Så – etter noen minutter – ett eller flere dumpe smell. Noen ganger også etterfulgt av en skur med småstein som slapp gjennom dårlig sikrede sprengningsmatter. Det var varskoropene som signaliserte at landet ble bygd. Alle visste det – bevisst eller ubevisst. Prosjektene der det sprengtes hadde en innbyrdes sammenheng som alle kjente til.

Også i dag sprenges det. Ikke bare terreng, men også bygninger sprenges. Det sprenges og bygges mer enn på lang tid. Men vi overhører varskoropene fra sprengningsbasen – selv når ropene er der. Og vi snakker ikke lenger om landet som bygges, men om det enkelte bygg som reises. Vi vet dessuten at intensjonene ikke lenger er å bygge for evigheten. Byggverkene forholder seg ikke i samme grad og på samme måte til samfunnet som tidligere. De innbyrdes sammenhengene er blitt vanskeligere å få øye på.

Gradvis og nesten umerkelig veves vi inn i det globale forbindelsesnettverket. De største internasjonale firmaene og organisasjonene i verden har i dag budsjetter større enn mange nasjonalstaters. De utgjør et globalt nettverk uten noe sentrum, og brer seg som overlappende strukturer på kryss og tvers over nasjonalstatenes grenser. Firmaer og organisasjoner som sikkert eksisterer i dag, eksisterer bare trolig i morgen og kanskje i overmorgen. Allianser eller kriger mellom dem kommer og forsvinner. Navnene skifter. Formålene skifter. Lederne skifter. Fornyelsene avløser hverandre. De gradvise endringene har etter hvert blitt til et nytt landskap med nye og fremmede strukturtrekk.

Det er denne flyktigheten, med raske forskyvninger i maktforhold og betydning vi er nødt til å forholde oss til. Innen arkitekturen stabler temaene seg på hverandre uten klar innbyrdes sammenheng, slik det også kan virke i dette nummeret av Byggekunst. Det er krevende å leve med en tilsynelatende mer oppdelt virkelighet og samtidig beholde bildet om et helhetlig og forutsigbart samfunn med de kjente kriterier. Man later likevel i det lengste som om det er en forbigående forvirring man er inne i, og at den oppdelte virkeligheten vil falle på plass i vante folder av seg selv. Men tilstanden går ikke over, og til slutt kommer det til et punkt der alle og enhver ser at bildet ikke lenger ligner virkeligheten. Da begynner jakten på en ny forståelse og et nytt bilde, eller på en mer akseptabel virkelighet. Og jakten går da enten opp på det velkjente og trygge loftet, eller ut i det nye forvirrende, utrygge landskapet. God jakt.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.7-1997 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Husaas. Interiør: Anne Helmer Alnæs.

Forsiden: Fra Nordisk Kunstnarsenter, Dalsåsen. Foto: Knut Hjeltnes

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 9 Sverre Fehn Samlede arbeider Bokomtale ved Bjørn Larsen
 • 10 Toposofen Bokomtale ved Jan Brockmann
 • 13 Omsorg og rom Bokomtale ved Anne Alnæs
 • 14 Vandreutstillingen «Waves» i Norsk Form Omtale ved Anne Alnæs
 • 17 Varsko her! Leder ved Bjørn Larsen
 • 18 Skoler for i dag og i morgen Sivilarkitekt MNAL Karin Buvik, SINTEF
 • 30 Nord/nordvest – kiks – byger & Sony Steen A. B. Høyer, KA
 • 35 Jord- og lysskulptur Steen A. B. Høyer
 • 38 Fetsund lenser, Naturinformasjonssenter Sivilarkitekter MNAL Jens Petter Askim, Niels Marius Askim, Lars Lantto
 • 48 Nordisk Kunstnarsenter, Dalsåsen, Fjaler Sivilarkitekter MNAL Haga & Grov AS, Knut Hjeltnes, sivilarkitekt MNAL og sivilarkitekt Ivar Egge AS