1997 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Arkitekturens kvaliteter og gjennomføringsprosess – prosjekter

En moralpreken

Kvalitetssikring er et begrep som etter hvert har vunnet innpass også i arkitektenes rekker. Da tenker vi gjerne på hvorledes prosjekter gjennomføres administrativt. Tegninger kontrolleres og signeres av flere. Mappene står på rett plass og kan finnes av alle på kontoret. Alle aktiviteter følger sine oppsatte rutiner. Slik forutsettes det at det skal være både hos de prosjekterende og hos de kontrollerende. Disse tingene er naturligvis viktige, men de sikrer bare selve planleggings- og byggeprosessen. Denne formen for kvalitetssikring sikrer derimot ikke automatisk den gode kvaliteten i arkitekturen. 

Det finnes tilsynelatende knapt noe som er lettere å få tilslutning til enn å hevde at kvalitet i arkitekturen er viktig — og til og med nødvendig. Vi hører det stadig fra forskjellige hold, både i festtaler og i hverdagens konversasjon. Så kan vi se oss rundt og spørre hvor det er blitt av denne kvaliteten som så mange snakker om at vi behøver. Hva er det som likevel ofte får den til nær sagt å smuldre bort mellom fingrene våre? 

Avisdebattene har vist at god kvalitet i arkitekturen slett ikke er noe entydig begrep, hverken blant arkitekter eller legfolk. Det blir mye synsing. Og sinnene kommer lett i kok. Få greier å formidle sine forestillinger og følelser i forbindelse med arkitekturen til andre enn de som på forhånd er enige med dem. Dersom man ikke tilhører de innbyrdes enige, blir spørsmålene ofte stående igjen, selv etter at alt er blitt utførlig forklart. 

For oss arkitekter hjelper det lite å vise til vår status som fagfolk med utdannelse og praksis innen arkitektur dersom vi ikke greier å gå over grensene og formidle ideene slik at de når mottakeren. Det betyr at vi må ha visjoner som ikke er private, men kan deles med andre. Visjonene må dessuten kunne utvikles underveis i prosessen. Det betyr også at prosjektering, bygging og offentlig saksbehandling skjer i et klima av gjensidig respekt mellom partene. Den som ikke viser respekt, får heller ikke respekt. Den som vil lære noe bort til andre, må også ta lærdom fra andre. Det kreves toveis kontakt og bruk av både munn og ører for å kjøre hele løpet mot et ukjent mål uten å miste retningen og arkitekturen. Dertil kreves det både innsikt og talent.

Redaktør for Byggekunst nr.8-1997 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse  Westberg. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Husaas. Interiør: Anne Helmer Alnæs.

Forsiden: Fra Videseter. Reiselivsprosjekt i Oppland, Sogn og Fjordane. Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS. Foto: Jan Olav Jensen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 9 Staten veileder - kommentar ved Karl Otto Ellefsen Ellen S. de Vibe
  • 10 Fra et rom i Shanghai Kommentar ved Karl Otto Ellefsen
  • 13 En moralpreken Leder ved Bjørn Larsen
  • 14 Arkitekturpolitikk - verktøy eller retorikk? Sivilarkitekt MNAL Tarald Lundevall
  • 19 Arkitektur og prosess Samtale med Jan Søndergaard ved Anne H. Alnæs og Bjørn Larsen
  • 26 Bibliotheca Alexandrina - mer enn en konkurranse Snøhetta AS
  • 38 Reiselivprosjekt i Oppland og Sogn og Fjordane Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS
  • 52 Leskursystemet PPG-transport Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS
  • 56 Årsregister Byggekunst 1997