1998 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bygg og prosjekter

Morgendagen med dagens briller

Som arkitekter er vi henvist til å utforme framtidige prosjekter med bakgrunn i fortiden og vår mer eller mindre skiftende oppfattelse av nået. Det som ligger foran oss, vet vi lite sikkert om. Likevel skal det gjøres beslutninger i dag for byggverk og produkter som skal gjennom en prosjekteringsprosess, søknader, anbud og en produksjon som til sammen kan ta flere år. Deretter kommer bruksperioden. Det er en funksjon, en teknologi, en økonomi og en tidsånd som skal treffes. Ikke i dag, men på et senere tidspunkt. Kanskje om flere år.

Det blir som å skulle skyte på blink etter et mål som beveger seg i  en uforutsigbar bane. Sikter man der man ser målet, har det trolig beveget seg innen pilen har nådd fram. Skal man kanskje sikte litt foran, og hva er i tilfelle foran? Hva om målet gjør en kursendring? Går det i det hele tatt an å få full blink på et mål som beveger seg på en uforutsigbar måte? Skal man heller slå seg til ro med å sende et skudd i antatt riktig retning?

For ikke så mange årene siden var det god lære at tidsmessige kontorbygg burde ha doble gulv for å ivareta de plasskrevende koblingene mellom de store datahjernene og deres brukere. Det kunne dessuten være lurt å ta litt ekstra godt i for nye installasjoner som trolig ville komme. Men dette behovet forsvant raskt i og med at den personlige borddatamaskinen ble utviklet og tatt i bruk og snudde opp ned på alle forestillinger om slike plasskrav. Hvem kunne ha forutsett det?

Jeg tror ikke konsekvensen av slike typer lærdommer skal være å forholde seg forsiktig og passiv, for siden å kunne le av de som tok feil. Men det er nok fornuftig å prioritere ganske hårdhendt hvilke tendenser man skal følge, og å ta stilling til hvilken type mål man sikter på. Det dreier seg kanskje snarere om et større målområde enn en liten blink.

Men for i det hele tatt å få en fornemmelse for dette målområdet tror jeg vi må skifte perspektiv og rette blikket utover nå og da.  Vi kan se oss omkring og se oss tilbake. Da kan det vise seg at poenger eller forskjeller i arkitekturen som opprinnelig er tillagt stor vekt, reduseres eller viskes ut med tiden. Andre mønstre enn de som var ventet, kan tegne seg som viktige i ettertid. 

Dagens briller kan vi nok ikke kvitte oss med. Vi trenger dem. Men det hjelper å være klar over brillenes begrensede anvendelsesområde.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.2-1998 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Husaas. Interiør: Anne Helmer Alnæs

Forsiden: Lord’s Media Centre under konstruksjon. Arkitekt: Future Systems. Foto: Richard Davies.