1998 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bygg og prosjekter

Bare en arkitekt

Siden drabantbyutbyggingene og gjenreisningen etter krigen har vi hatt få store prosjekter i offentlig regi i Norge. For disse prosjektenes vedkommende var det knapt noen utenfor arkitektenes kretser som etterlyste de estetiske verdier. Det var nærmest en stilltiende konsensus om at det her bare dreide seg om bygging – ikke arkitektur. Kun det nødtørftige var av interesse. Arkitektene på sin side var ofte fornøyde dersom det var mulig å smugle inn noen arkitektoniske kvaliteter her og der.

Nå har vi igjen fått en del store offentlige utbyggingsprosjekter. Men denne gangen etterlyses arkitektur og estetikk fra nær sagt alle kanter. Formingsveiledere utvikles, og det nedsettes nå det ene estetiske utvalg etter det andre for å passe på at de store offentlige byggesakene blir tilført estetikk. I avisspalter, radio og televisjon synses det plutselig mye mer om arkitektur enn tidligere. For oss arkitekter kan denne oppmerksomhe-ten mot vårt fag være smigrende, og vi kan overse at den ofte er på helt andre premisser enn de arkitektfaglige. Søken etter identitet, ønske om gjenkjennelse eller oppdragsgi-vers ønske om egen markering kan like gjerne være motivasjonen.

Den som arbeider med arkitekturen, vet at formen er ikke et isolert aspekt innen arkitekturen. Den er integrert i hele prosjektets løsning og konglomerat av forutsetninger for byggeoppgaven. Arkitekten nærmer seg estetikken gjennom sin praksis. Formen blir til i det som kan oppleves som en kamp i stadig nytt og ukjent terreng. Det har vært en gjennomgående diskusjon gjennom tidene om det finnes allmenne estetiske prinsipper, og hva disse i tilfelle består i. I mangel av en allmenn konsensus om dette har ofte estetikken blitt redusert til et spørsmål om smak og behag, særlig av den som aldri har deltatt i kampen for å la et prosjekt finne sin form.

Også arkitektene risikerer å bli smittet av den lette og lemfeldige omgangen  med estetikkbegrepet, i iveren etter å være populære. Når det synses som verst i mediene, kan det være lettere å se blygt ned når arkitektoniske spørsmål kommer opp, og mumle: Jeg er jo bare en arkitekt.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.5-1998 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Husaas. Interiør: Anne Helmer Alnæs.

Forsiden: Fra Rena Leir. Foto: Fotograf Hans Brox.